/

Front advokater kämpar vidare

Just nu pågår förhandlingar i tingsrätten i Göteborg. I december 2021 lämnade Front advokater in en stämningsansökan till tingsrätten i Göteborg.

Fronts fakturor

Front Advokater AB yrkar att tingsrätten ska förplikta Göteborgs Stad,
Förvaltningen för Inköp och upphandling att till Front Advokater AB utge ett kapitalbelopp om 53 917 997 kr (51 298 640+2 619 357) jämte ränta på beloppet beräknad enligt 4 § fjärde stycket och 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess full betalning sker.
Front Advokater AB yrkar att tingsrätten genom mellandom fastställer att Göteborgs Stad, Förvaltningen för Inköp och upphandling ska svara såsom Part för alla rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalen och därmed sammanhängande rättsförhållanden inkluderande ansvar för att avrop skett i strid med den rangordning för avrop som följer av Ramavtalen (se avsnitt 8 nedan)
Front Advokater AB yrkar ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer att anges.”

Stämningen berör även Lerums kommun eftersom kommunen tecknat ramavtal med Front genom Göteborgs stad, förvaltningen för Inköp och upphandling.

Rättegången pågår fram till och med onsdagen den 20 december.

Fronts agerande har föranlett många artiklar i Lerums Nyheter:

Följetongen Front advokater fortsätter      221025

Front advokaters redbarhet ifrågasätts      210728

Vad händer med Fronts fakturor?       210525

Granskningen av Frontsfakturor  201215

Front advokater har uteslutits som leverantör 201027

Göteborg säger upp avtalet med Front advokater 200917

Sparkad frontadvokat berättar om överfakturering 200910

Krönika: Fronts advokater och Lerums kommun 200901
Front advokater – bristande kompetens 200826

Front advokater engagerar och irriterar 200818

Krönika: Lerums kommun vilseledd av Front advokater 200605

Front fortsätter överfakturera 200524

Front läste Floda Nyheter mot betalning 200228

Fronts fakturor ska granskas 200225

Fronts advokater ifrågasätts 200217

Kommunen får bakläxa i kammarrätten 200524

Krönika: Ni gjorde rätt 200311

Krönika: Politikerna överkörda igen 180330

Domaren inte jävig 180302

1 Kommentar

  1. […] Som vi skrev den 12 december pågår en stämning från Front advokater mot Göteborgsstad. Idag var det den tredje dagen och det slutar på onsdag i nästa vecka. Både parter kommer att presentera sin sakframställan. Vittnen kommer även att höras. Hösten 2021 förlorade Front advokater rättprocessen i högsta instans i förvaltningsrätten. Detta efter ha fått sitt avtal hävt av Göteborgsstad i förtid samt blivit uteslutet från pågående upphandling. Samtidigt har då Göteborgsstad genstämt Front. Motiveringen är följande: – Personal som inte klarar lägstanivån i ramavtalet – Felaktig debitering av timpriser – Felaktigt debiterat arbete – Bristfälliga fakturaspecifikationer […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Nobelmiddag på Hedegården

Nästa Berättelse

Utslängd från Tingsrätten - Front hävdar sekretess

Senaste artiklarna