//

Krönika: Fronts fakturor och Lerums kommun

I Göteborg fortsätter debatten om hur Front Advokater fakturerat.

Den 29 maj i år meddelade Lerums Kommuns kommunikationschef att kommunstyrelsen skulle tillställas en skriftlig redovisning av fakturorna från Front Advokater inför sommaruppehållet. Någon sådan redovisning har ej skett.

Front Advokater är den advokatbyrå som företrätt kommunen i den så kallade Systemteknikaffären. En affär där kommunen genom sitt agerande var nära att försätta ett framgångsrikt lerumsföretag i konkurs. Ett företag som arbetat för kommunen i över 20 år.

Affären började i oktober 2014. Fyra företagare kände sig förfördelade när Systemteknik AB vunnit en upphandling och ensamt tecknat avtal med kommunen. Företagarna hävdade att Systemtekniks företrädare hade lurat kommunen och fakturerat fler timmar än de hade jobbat. Kommunen träffade Front Advokater den 24 oktober 2014 och fick rådet att en polisanmälan skulle göras. Kommunen följde rådet utan att först tala med Systemtekniks företrädare. De gjorde samma dag en polisanmälan. En polisanmälan vars konsekvenser de inte övervägde.

Kommunen höll inne betalningar på sammanlagt 3,2 miljoner kronor – ett betydande belopp för ett litet företag. Systemteknik svarade med att skicka sin fordran till kronofogden. Eftersom kommunen vägrade att betala nödgades Systemteknik stämma kommunen inför  Alingsås Tingsrätt.

Kommunens/Front Advokaters motdrag blev att tvinga Systemteknik att ta fram alla fakturaunderlag för de

Förvånad rådman

senaste fyra åren. Arbetet resulterade i 22 fullmatade pärmar. Fronts strategi kan misstänkas ha varit att primärt tvinga företaget i konkurs, sekundärt att förlänga processen och på så vis kunna fakturera maximalt.

Bakslag
Ett första bakslag kommunen/Front kom i december 2015 då åklagaren lade ner förundersökningen mot Systemteknik – inte i brist på bevis utan för att brott inte kunde konstateras. I det läget borde rådet från Front Advokater blivit att förlikas med Systemteknik och acceptera företagets krav. Men så blev inte fallet. Front Advokater övertygade Lerums kommun – såväl anställda som politiker – att kommunen hade en stor motfordran på Systemteknik. En fordran som de senare skulle hävda uppgick till 28 miljoner kronor.

Ständiga uppskov
Den fortsatta strategin tycks ha varit att förhala. Ständiga uppskov för att förlänga processen. Till slut tröttnade domaren vid tingsrätten i Alingsås och krävde besked från kommunen – varför vill ni inte betala? Kommunen/Front svarade då med att anmäla domaren för jäv. Han hade bland annat läst webbtidningen Floda Nyheter som ifrågasatte kommunens agerande. Kommunen hade givetvis inte någon framgång med sin anmälan men den skulle inbringa många tusenlappar till Front Advokater.

Medling
Så småningom började politikerna förstå att den här affären kunde sluta riktigt illa för kommunen. Inte något parti hade engagerat sig för att få ett slut på tvisten. De hade trott på sin kommunjurist och på advokaternas tal om en fordran 28 miljoner kronor.

Lerums Nyheter (då Floda Nyheter) uppmanade tidigt parterna att tala med varandra. underförstått att gemensamt lösa tvisten. Först efter tre år och tio månader kom Lerums kommun till insikt om att medling var den rätta vägen att gå. Något som man får anta inte uppskattades av Front advokater.

Nästan full pott
Resultatet av medlingen blev att Systemteknik AB fick full upprättelse. Kommunen fick betala hela Systemtekniks fordran på 3,2 miljoner kronor och därtill dröjsmålsränta på 1,2 miljoner kronor. För Lerums kommun och för Front Advokater blev affären ett fullständigt nederlag. För Systemteknik AB blev det en fullständig seger, även om företaget fick stå för sina advokatkostnader.

Varför ingen utredning?
Inget av de politiska partierna driver frågan om en genomlysning av den process som skadat alla inblandade parter. Varför är de inte intresserade av att ta lärdom? Det handlar inte om att hänga ut enskilda anställda eller ansvariga politiker.  Det handlar om att ta reda på hur det kunde gå så snett. Var brister det i ansvar och rutiner? Vilka varningsklockor saknas i organisationen? Varför reagerade inga politiker eller kommunrevisorer? Varför reagerade inga chefer? Varför ifrågasattes inte fakturorna? Är kompetensen för låg? Är det klokt att låta en enskild anställd ensam ansvara för en så omfattande process?

Revisionen
Inte heller kommunrevisionen driver frågan. Slutnotan för advokaterna, som blev 6 477 106 kronor exklusive  moms, borde vara ett tillräckligt skäl för de kommunala revisorerna att göra en omfattande granskning.

 

 

 

1 Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Moderaterna tar nya grepp

Nästa Berättelse

Torglördag på Mjörnbotorget

Senaste artiklarna