/

Kommunen får bakläxa i kammarrätten

Tomas Lindblom, journalist vid Lerums Nyheter, begärde den 6 november att få ta del mailkorrespondensen mellan kommunjuristen och Front advokater. Kommunen meddelade den 8 november att  mailen inte lämnas ut med motivering att de inte är att anse som allmän handling. Tomas Lindblom överklagade beslutet till Kammarrätten den 26 november. Först den 11 mars begärde Kammarrätten in handlingar från Lerums kommun. Sedan tog det en dryg månad för kommunen att lämna över mailen till kammarrätten.

Den 18 maj meddelade kammarrätten dom – nära ett halvår efter överklagandet.  Tryckfrihetsförordningens 2 kap 15 § : ”Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.”

Kammarrätten ger bakläxa
Kammarrätten skriver:
– Kommunen har inte tagit ställning om handling hänför sig till ärende som har slutbehandlats.
– Kommunen har inte tagit ställning till om det är handlingar som har arkiverats
– Kommunen har inte tagit ställning till undantagsregeln i 2 kap 12 §

Kammarrätten återvisar ärendet till kommunen för ny handläggning. Det betyder i klartext att kommunen måste göra om och göra rätt.

Vad vill kommunen dölja?
Systemteknikaffären är avslutad och det är rimligt att öppet redovisa turerna i kommunens genom åren mest omfattande rättsprocess. Kommunjuristen har haft huvudansvaret för att driva processen. Dåvarande kommunalrådet Dennis Jeryd utfärdade en fullmakt som innebar att kommunjuristen fick ”fullständiga rättigheter”. När nu kommunen genom kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius, och vice ordförande Renée Bengtsson, helt gått emot kommunjuristen och de anlitade advokaterna, är det av största intresse att utreda hur kommunen kunde åsamkas så stora och onödiga kostnader. Om kommunen vill ha öppenhet och transparens finns det inget hinder mot att medge full insyn och låta media få tillgång till alla handlingar.

Text: Lennart Lauenstein

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Front fortsätter överfakturera

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Offentlighetsprincipen - en lektion

Senaste artiklarna