//

Fronts advokater ifrågasätts

GöteborgsPosten har i ett antal artiklar granskat och ifrågasatt advokatfirman Fronts sätt att debitera kommunerna för utförda tjänster. Front är den advokatfirma som företrädde Lerums kommun i systemteknikaffären. Affären avslutades genom att kommunen godkände Systemtekniks krav och betalade fullt ut för utfört arbete och därtill dröjsmålsränta. Fakturorna avseende advokaternas arvoden uppgick till över 7 miljoner kronor.

Fronts fakturor
Ramavtalet anger: ”Har Uppdraget utförts enligt löpande räkning ska beräkningsgrunden anges i fakturan (exempelvis antal arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift).”

Någon sådan redovisning finns inte i Fronts fakturor. Enbart datum; ingen timredovisning och inte heller framgår det vem som har gjort vad. Det är anmärkningsvärt att kommunens tjänstepersoner accepterat/attesterat dessa fakturor utan att kontrollera att fakturan var upprättad i överensstämmelse med ramavtalet.

Höga kostnader
Lerums Nyheter (tidigare FlodaNyheter) har sedan länge uppmärksammat advokatkostnaderna – se länkar nedan. Kommunens advokatkostnader är mer än dubblat så höga som motpartens – 7,2 mkr jämfört med 3,1 mkr (inklusive moms).

 Vem är ansvarig?
En märklig företeelse i den kommunala världen är att det aldrig finns någon ansvarig av kött och blod. Det är förvaltningen som (anonymt) föreslår och det är kommunstyrelsen som kollektivt beslutar. Men någon person måste väl vara ansvarig? Är det kommunstyrelsens ordförande som varit med i processen ända från start 2014? Är det kommundirektören? Är det kommunjuristen? Det är märkligt att 7 mkr kan slarvas bort utan konsekvenser.

Tandlös revision
Den kommunala revisionen uppgift är att ”pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.” Systemteknikaffären pågick i fem år och kostade kommun över 7 miljoner kronor utan att revisionen tagit initiativ till en granskning.

Liten återblick

2015 december: Vi vill veta mer

2018 februari: Skojar kommunens advokat?

2018 februari: Domare anmäld för jäv

2018 februari: Advokater ogillar granskning

2018 april: Kommunen advokatkostnader skenar

2018 april: Systemteknikskandalen

2018 juli. Avgörande närmar sig

2018 juli: Maktens arrogans

2018 augusti. Vem är ansvarig?

2018 September: Advokatkostnaderna = 12 lärare

2018 september: Ny vändning i kommunskandalen

2018 november: Advokatkostnaderna närmar sig 7 miljoner kronor

2019 juli: Advokatkostnaderna fortsätter att öka

2019 augusti: Är slutnotan klar?

Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Stor bostadsbrist för äldre

Nästa Berättelse

Tjuvarna gick på pumpen

Senaste artiklarna

Halvtid för Viktor

Viktor Lundblad har nu vikarierat som kommunstyrelsens ordförande i snart två månader.