//

Fronts fakturor ska granskas

Höga advokatkostnader
GP har i ett antal artiklar rapporterat om juristfirman Front Advokaters sätt att ta betalt för sina tjänster – miljonkostnader utan uppföljning och fakturor med timmar som inte kan ha arbetats – åtminstone inte de dagar som fakturan avser. De höga advokatkostnaderna är något som FlodaNyheter (numera Lerums Nyheter) uppmärksammade redan 2017 i samband med systemteknikaffären. Göteborgs politiker ska nu granska Fronts advokater och reda ut den här frågan. Advokatsamfundet kommer att begära in yttrande från byrån, skriver GP

Kommer Lerums kommun att granska fakturor?
Hur kommer Lerums politiker att agera utifrån det som framkommit? I tvisten med företaget Systemteknik uppgick kommunens advokatkostnader till 6 494 488 kronor (ex moms). Systemtekniks advokatkostnader uppgick till 2,5 mkr. Redan tidigt skrev FlodaNyheter att kommunens ombud förhalade ärendet och tidningen följde sedan den dramatiska ökningen av advokatkostnaderna. Mest anmärkningvärt var när kommunen (genom ombuden) anmälde domaren för jäv, med åtföljande möjligheter för advokaterna att fakturera. Som förväntat friades domaren.

Frågor ställda till kommunen:
Kommer Lerums kommun att granska Fronts fakturor?
Kommunens kommentar genom verksamhetschef Dag Oredsson: Huvuddelen av kommunens kostnader ligger i den omfattande granskningen av de cirka 2 000 fakturor med underlag som var aktuella i tvisten. Något sådant arbete har inte gjorts av vår motpart. Ett uppdrag har formulerats av t.f. kommundirektör Elisabeth Westin till ekonomienheten att genomföra en extra kontroll med anledning av det mediala intresset kring Front och ramavtalet med Göteborgs stad.

Vilka instruktioner fick Front Advokater av kommunstyrelsen?
Kommunens kommentar: Varken kommunstyrelsens sammanträden eller de överläggningar som sker där är offentliga, men det har förekommit instruktioner bland annat avseende förlikning.

Vilka råd fick kommunstyrelsen av advokaterna inför medlingen?
Kommunens kommentar: Eftersom kommunalrådet i samråd med oppositionsrådet har haft delegation att besluta i medlingen har råd lämnats till dem och inte till kommunstyrelsen i sin helhet. Rådgivningen har naturligtvis rört både själv medlingsprocessen som sådan såväl som taktiska överväganden, sakuppgifter och beloppsnivåer.

Vilka bedömningar gjorde kommunens tjänstemän inför medlingen?
Kommunens kommentar: Det har gjorts en mängd olika överväganden, tillsammans med kommunalråden, exakt vilka är inte en uppgift som vi uttalar oss om.

På vilka grunder gick kommunen med på en förlikning där motparten fick full ersättning plus full dröjsmålsränta trots kommunens motfordran? Rosengrens advokatbyrå uppgav i skrivelse till tingsrätten den 5 juli 2018 att kommunen hade en motfordran på 28 643 857 kronor.
Kommunens kommentar: Detta känner jag är en fråga som bäst besvaras av våra kommunalråd, eller KSO.

Är det kommunens uppfattning att advokaterna utfört uppdraget på ett korrekt sätt?
Kommunens kommentar: Ja

Fel blev rätt
Så sent som den 1 juni 2019 skrev kommunen i en kommentar till FlodaNyheter att Systemteknik gjort fel. Det är också därför vi befinner oss i en tvist. Lerums kommun har i Alingsås Tingsrätt fört fram varför vi anser att Systemteknik gjort fel, men vi förstår också att en juridisk tvist av denna storlek tar lång tid, mycket energi och kostar en hel del pengar. ” Trots det ersatte kommunen ett par månader senare Systemteknik fullt ut.

Länk: Skattefinansierad advokatyr

Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Debatt: Demokratins framtid

Nästa Berättelse

Front läste FlodaNyheter mot betalning

Senaste artiklarna

Ingen deponi i Vråssered

Insatserna från kommunen, Naturskyddsföreningen  och från olika aktionsgrupper  har gett resultat. Länsstyrelsens