/

Utslängd från Tingsrätten – Front hävdar sekretess

Som vi skrev den 12 december pågår en stämning från Front advokater mot Göteborgsstad.
Göteborgsstad sade upp avtalet i förtid september 2020 och uteslöt Front från den pågående upphandlingen av juridiska tjänster. Detta överklagade Front och hösten 2021 förlorade Front advokater rättprocessen i högsta instans i förvaltningsrätten. Detta ledde till att Front advokater stämde Göteborgsstad.
Samtidigt har då Göteborgsstad genstämt Front.
Motiveringen är följande:

  • Personal som inte klarar lägstanivån i ramavtalet
  • Felaktig debitering av timpriser
  • Felaktigt debiterat arbete
  • Bristfälliga fakturaspecifikationer

Den första punkten som personal som inte klarar lägsta nivån skrev Lerums Nyheter om 26 augusti 2020
Redan under första dagen tas det upp att två vittnen ännu har inte gått att nås. Det är två vittnen för Göteborgsstad. Göteborgstad informerar att de tidigare har haft kontakt med vittnena men att de nu inte längre svarar på mail eller telefon. Tingsrätten bekräftar att den delgivning som sänts ut har inte nåtts fram till de två vittnena. Tingsrätten beslutar att göra ett nytt försök för delgivning. Om detta inte når fram kommer Tingsrätten att kalla på delgivningsman.

I måndags gick Front advokater igenom sin stämning och under tisdagen gav Göteborgsstad sin syn på den samma.
Igår, den tredje dagen, gick Göteborgsstad igenom sin genstämning. Förmiddagen spenderades åt att gå igenom delar av de olika punkterna ovan. Man började med det de kallar avtalsbrott A, personal som inte klarar lägsta nivån.
Efter lunch var det dags för genomgång av delvis Roland Adrells tidrapportering. Då slängs undertecknad ut ur salen med hänvisning till sekretess. Front advokater hävdar sekretess men det gör inte Göteborgsstad. Lite tagen på sängen sätter jag mig utanför och funderar på hur jag ska överklaga.

Efter lite hjälp går jag in i pausen och ställer frågan om sekretessen gäller 36: 2 i offentlighet och sekretesslagen. Om så är fallet påstår jag att informationen är redan offentlig sedan sommaren 2020 samt att den delats vidare. Skadan är alltså redan skedd. Jag får ändå ett nej av ordföranden.
Ordföranden informerar att sekretessen kommer att fortsätta att under ca 90 minuter till när jag ställer frågan hur länge sekretessen gäller. Efter ytterligare 10 minuter kommer båda parter ut igen. Det är fortfarande sekretess och jag får inte komma in när parterna kliver in igen. Efter ytterligare 10 minuter släcks den röda lampan och jag är välkommen in igen. Ungefär en timme tidigare än beräknat.
Huvudförhandlingarna pågår till och med onsdag nästa vecka.

Christel Prinsén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Front advokater kämpar vidare

Nästa Berättelse

Montessoriskolan Floda Säteri växer med ytterligare två förskolor i kommunen!

Senaste artiklarna