//

Sparkad Frontadvokat berättar om överfakturering

GP har i ett antal artiklar granskat Front Advokater. Advokat Jonas Wahlbom, en av de advokater som företrädde Lerums kommun i Systemteknikaffären, avslöjar för GP att det blev uppenbart för honom att Front Advokater fakturerade för timmar som inte arbetats.

Många handlingar och mycket pengar.

När han själv blev faktureringsansvarig fick han tillgång till advokatbyråns affärssystem. Där framgick alla timmar som lagts ned i hans ärenden. Det visade sig att det inte bara var hans arbetade timmar utan även att andra juristers timmar som hade förts på fakturan.

Det var då jag såg att flera, vilka jag visste inte hade arbetat med ärendena, ändå lagt in tid i dem, säger han.
Flera delägare lade in timmar som Jonas Wahlbom säger att han vet inte hade arbetats.”

Lerums kommun har granskat fakturorna från Front Advokater och kommer att redovisa resultatet vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 september. I tjänsteskrivelsen konstateras: Beloppen framstår som rimliga i förhållande till de beskrivna arbetsinsatserna. Utifrån fakturorna med tillhörande underlag kan det alltså inte styrkas att det skulle vara några felaktigheter vad gäller antal debiterade timmar.
Det var två advokater som arbetade med Systemteknikaffären, men på många av fakturorna är ytterligare en eller två jurister uppsatta.

Även Rosengrens Advokatbyrå, som övertog Systemteknikaffären från Front, har utfärdat fakturor på stora belopp. Sammanlagt har de fakturerat Lerums kommun 1 655 580 kronor exklusive moms. Enligt ramavtalet  skall faktureras 1 388 kr i timmen för advokat med minst tio års erfarenhet av juridiskt arbete och 1 110 kronor i timmen för advokat med minst fem års erfarenhet. För nyutexaminerad jurist faktureras 833 kronor i timmen. Rosengrens Advokatbyrå har fakturerat 333 timmar à 2 200 kronor och 568 timmar à 1 600 kronor. Den faktureringen stämmer inte överens med ramavtalet. Under förutsättning att Lerums kommun inte tecknat ett annat avtal med Rosengrens Advokatbyrå innebär detta en överfakturering med 538 720 kronor.

Det framgår inte av kommunens utredning om även fakturorna från Rosengrens Advokatbyrå granskats.

Advokat Wahlboms uttalanden öppnar för möjligheten för Lerums kommun att ställa krav på återbetalning från Front Advokater och kanske även från Rosengrens Advokatbyrå. Sammanlagt har de båda byråerna fakturerat Lerums kommun 6 477 106 kronor exklusive moms för Systemteknikaffären – en tvist där de båda advokatbyråerna förlorade på alla punkter. Front Advokater har under de senaste två åren fakturerat ytterligare ca 1,2 miljoner kronor för juridiska tjänster i andra ärenden.

Läs även: Under Luppen med Christel Prinsén

Text: Lennart Lauenstein

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Pressmeddelande: Samhällsbyggnadschef Annika Sjöberg lämnar sitt uppdrag

Nästa Berättelse

Högt betyg i medborgarenkät – så gör kommunen med resultatet

Senaste artiklarna

Halvtid för Viktor

Viktor Lundblad har nu vikarierat som kommunstyrelsens ordförande i snart två månader.