Gråbo

Kommunen lyssnar

///

Efter det att grusgropen spärrades med stora stenar har Gråborundan inte kunnat användas av barnvagnar, rullstolsburna eller personer med rullator, . Kommunen

Mer

Buskörning i grusgropen

/

Vid kontakt med kommunpolis Eva Strömblad säger hon följande. Det finns ingen brottstatistik om motorcykelåkningen i Gråbo grusgrop. Inga brottsanmälningar har gjorts,

Mer
1 2 3 14