Krönika: Ni gjorde rätt!

Alexander och Reneé, ni gjorde rätt när ni ingick förlikning med företaget Systemteknik och betalade fullt ut för utfört arbete.  Ni förstod att Front advokater var helt fel ute när de och kommunjuristen påstod att Systemteknik inte skulle ha något betalt för de arbeten som utförts till fast pris, och dessutom hävdade att kommunen hade en motfordran på företaget på 28 miljoner kronor.  Genom att lyssna på medlaren (en erfaren domare) och inte driva ärendet i tingsrätten sparade ni stora summor åt kommuninvånarna.

Förvånad rådman

Det är inte bara Lerums kommun som blivit vilseledd av advokater utan även Alingsås kommun och Göteborgs stad.

Hade kommunen från början lyssnat på FlodaNyheter hade det aldrig blivit någon ”affär” och inte kostat några pengar alls. Nu blev tidningen kritiserad och vi som skrev utmålades som rättshaverister när vi belyste advokaternas och kommunens agerande. Vi beskrevs som partiska och det hävdades att vi presenterade felaktiga uppgifter.

Varför ingen utredning?
Juristernas agerande är mycket märkligt och det borde vara av största vikt att skaffa sig kunskap om vad som egentligen hände. I ljuset av avslöjandena kring Front advokater är det angeläget att belysa vad i organisationen som brustit. Inte för att utse skyldiga utan för att skapa en bättre organisation och för att försöka förhindra liknande händelser i framtiden. Jag har ställt frågan om utredning både till kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius och till kommunrevisionen. Kommunstyrelsen ordförande svarade att någon sådan utredning inte är beslutad och kommunrevisionen bad att få återkomma.

Lämna bakom sig
Jag kan förstå om kommunstyrelseledamöterna från förra mandatperioden vill lämna hela historien bakom sig. Den ende som då engagerade sig var miljöpartiets kommunalråd Rutger

Rutger Fridholm (MP)

Rutger Fridholm (MP)
Foto: Helene Bergman

Fridholm. Han krävde att kommunstyrelsen skulle försöka få till stånd en förlikning.  Kommunjuristen och advokaterna presenterade ett förlikningsförslag som för Systemteknik var sämre/värre än om man skulle förlora på alla punkter i tingsrätten. Moderaterna protesterade mot att förlikningsförslaget skulle vara hemligt, men hade inga invändningar mot innehållet. Utanför kommunstyrelsen agerade kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius. Han anklagades för att vara illojal mot såväl kommunen som sitt parti. Bara dessa två politiker insåg vad som var på väg att hända. De övriga godtog Front advokaters och kommunens tjänstemäns arbete och vägledning.

Felaktiga fakturor
Det är inte bara advokaternas sätt att fullgöra uppdraget som kan ifrågasättas, utan även deras sätt att fakturera. Jag har läst alla fakturor, i flertalet av dem anges inte antalet arbetade timmar, inte vem som utfört uppdraget, inte timpriset (lägre timpris för juniorjurist) mm. Det är anmärkningsvärt att varken beställare eller betalare (attestant) reagerat på detta och bestridit fakturorna.

Vad händer nu?
Så som ramavtalet med Front advokater är skrivet är det fullt möjligt att i efterhand bestrida fakturorna. Kommer kommunen att göra det?

Det framstår som helt uppenbart att Front advokater inte fullföljt uppdraget på det vis beställaren (kommunen) kunnat förvänta sig. Inte under hela hanteringen fanns det förutsättningar för en framgångsrik juridisk process. Som jurist insåg jag det tidigt och uppmärksammade Lerums kommun genom krönikor och artiklar i Floda Nyheter.

Genom att snabbt rikta krav mot Front advokater kan kanske en del av de förslösade medlen återvinnas till kommunen.

Länkar
Den som vill följa FlodaNyheters bevakning hittar alla krönikor och artiklar här. De mest intressanta artiklarna nedan är stjärnmärkta.

Panikåtgärd (2014)*
Noll Koll (2015)
Vi vill veta mer (2015)*
Systemteknik levererar (2016)
Systemteknik ville förlikas (2016)
Prata med varandra (2017)
Kommunen tror på vinst mot Systemteknik (2017
Kommunen fortsätter att förhala (2017)
Gärna konkurs (2017)
Hot går hem (2017)
Nyspråk: Krig är fred (2017)
Skattefinansierad advokatyr (2017)
Nu får det vara nog (2017)
Kommunen närmar sig stupstocken (2018)
Skojar kommunens advokat eller…? (2018
Advokater ogillar granskning (2018)
Domaren anmäld för jäv (2018)
Även en svårknäckt nöt kan knäckas (2018)*
Politikerna överkörda igen (2018)
Tingsrätten skärper tonen (2018)
Kommunen backar på kraven (2018)
Maktens arrogans (2018)*
Ny vändning i kommunskandalen – Lennart Wassenius (2018)*
Kommunalråd tar bladet från mun – Rutger Fridholm (2018)*
Systemteknik – ytterligare tystnadskrav säger socialdemokrat (2018)
Medlare förordnad (2018)
Systemteknikaffären: Inga kommentarer (2019)*

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lerum: Centrumvärdens veckorapport vecka 10

Nästa Berättelse

Isfritt på Bagges Torg, ny fiskaffär i Floda och snygga rondeller i Gråbo

Senaste artiklarna

Bokrean har startat

Förbeställda bokkassar i stället för trängsel i bokhandeln.  Bokrean brukar vara störst