/

Vad händer med Fronts fakturor?

På kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2020 redovisades Ernst & Young AB (EY) granskning av fakturor från Front Advokater.

Många handlingar och mycket pengar.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att titta på möjligheterna att påtala ersättningsanspråk för betalda fakturor samt att driva ersättningsanspråk. Därtill skulle förvaltningen identifiera de risker som finns i attesterings- och granskningsfunktionerna i verksamheterna för att säkerställa att avtalsvillkor är uppfyllda vid betalning.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 februari 2021 rapporterade förrvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Förvaltningen bedömde att det finns en god rutin gällande granskning och attestering, men att det finns ytterligare åtgärder som kommer att undersökas vidare.

Vid morgondagens (210526) sammanträde i kommunstyrelsen informerar förvaltningen om Front Advokaters kommentarer till EY:s fakturagranskning (se länk nedan).

Front advokater kan inte se att det finns några invändningar av substans i EY:s rapport.

Det framgår inte att förvaltningens tjänsteskrivelse om eller hur kommunens driva ersättningsanspråk mot Front Advokater.

Någon tidigare granskning av Fronts fakturering har inte gjort vare sig av kommunrevisionen eller av det företag (EY) som kommunrevisionen anlitar.

EY:s rapport
Kommentarer från Front Advokater

Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Rösta på Cellon från Floda

Nästa Berättelse

Hemköp i Solkatten

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget