////

LAUENSTEIN: Vi vill veta mer!

LEDARE  Första akten i dramat Systemteknik är nu avklarad. På FlodaNyheter har vi tidigare förgäves försökt få information från kommunen i ärendet. Men från kommunen har vi hela tiden fått svaret att de, på grund av förundersökningssekretess, inte kunnat lämna ut några uppgifter. Nu finns ingen förundersökningssekretess längre, så nu kan alla korten läggas på bordet.
Inget brottsligt
För FlodaNyheter stod det ganska tidigt klart att åklagaren med stor sannolikhet skulle lägga ner förundersökningen, och att det är fråga om en så kallad civilrättslig tvist.
Som vi redan tidigare skrivit hade det självklara varit att sätta sig ner och prata med företagaren, för att sen göra en polisanmälan om det framkom misstanke om brott.
Kommunen valde att börja med en polisanmälan. Anmälan gjordes den 24 oktober 2014, trots att kommunstyrelsen, dagen innan, beslutat att en utredning skulle göras.
Jag tar för givet att det kommer att redovisas varför någon gick emot beslutet och gjorde en polisanmälan och varför det var så bråttom
Inte bara polisanmälan
Kommunen har hållit inne betalningar på ca 3,2 miljoner kronor för slutförda och godkända arbeten där fakturorna förfallit till betalning.
Det är tufft för ett litet företag.
Dessutom har andra entreprenadföretag samt Västra Götalandsregionen uppmanats att inte göra affärer med Systemteknik. Andra entreprenörer har förbjudits att anlita Systemteknik som underleverantör och Systemteknik har uteslutits från att delta i kommunens upphandlingar. Många möjligheter har prövats för att skjuta företaget i sank.
Hur kunde det gå så här galet?
Genom kommunens agerande har ett lokalt företags existens riskerats.
Ett företag som under dryga 20 år arbetat för kommunen. Ett företag med nio anställda vars jobb på det här sättet har hotats. De anställda och ägaren har under ett års tid varit utsatta för stora personliga påfrestningar. De anställda har varit oroliga för sina jobb och flera har fått sitta i långa polisförhör. Ägaren har utsatts för husrannsakan och utmålats som en potentiell brottsling.
Någon måste vara ansvarig för de här påfrestningarna – makten måste få ett ansikte.
Stort ansvar
Det är ett stort ansvar man tar på sig vid en polisanmälan. Inte bara risken för personliga tragedier, utan även kostnader för rättssystemet.
Det här borde ha varit en fråga mellan kommunen och Systemteknik, inte något för polisen att utreda. Polisens resurser kan användas på ett bättre sätt
Vad händer nu?
Jag blev förvånad när jag läst kommunens pressmeddelande, där det klargörs att det är kommunens uppfattning att Systemteknik är skyldiga att återbetala 3,2 miljoner kronor. Tydligen kommer kommunen fortsätta att hålla inne pengarna, trots att det inte finns någon misstanke om brott. Kommunen har redan godkänt och betalat fakturorna och arbetena är utförda och godkända. Förutsättningarna för att i efterhand kräva återbetalning torde vara minimala.
Du kan ju försöka med att gå tillbaka till en affär och kräva tillbaka pengar för att du tycker att varan var för dyr eller att något år efter att du betalat fakturan säga till hantverkaren att han satt upp för många timmar.
Det är uppenbart att det är fråga om ett internt problem i kommunen. Om tjänstemän under ett antal år godkänner och betalar fakturor som i efterhand bedöms som felaktiga, måste det vara ett ledningsproblem.
Om inte kontrollsystemen fungerar har inte ledningen gjort sitt jobb. Revisionen har, som vi påpekat tidigare, redan 2008 pekat på problemet med upphandlingarna.
Prata med varandra
Det borde vara en självklarhet att Systemteknik omedelbart får sina 3,2 miljoner kr, att advokatkostnaderna ersätts och att företaget får ersättning för förväntad vinst på förlorade jobb.
Kort och gott – sätt er ner och prata med varandra och kom överens. Risken är annars stor att det är skattebetalarna som blir de stora förlorarna.
Kommer att tänka på min framlidne lärare i processrätt, professor Bolding, som brukade säga: Om du vill bli olycklig – processa!

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein

LENNART LAUENSTEIN
info@flodanyheter.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare FlodaNyheter.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Bristande kommunala rutiner

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Flodabo i heta stolen

Senaste artiklarna

Halvtid för Viktor

Viktor Lundblad har nu vikarierat som kommunstyrelsens ordförande i snart två månader.