/

Systemteknikaffären: Inga kommentarer

Alexander Abenius (m)

Kommunalrådet Alexander Abenius (m) är nöjd med att Lerums kommun och Systemteknik kom överens om hur Systemteknikaffären skulle få ett slut.
Men han vill ogärna tala om vad som hänt i affären.

– Jag vill inte kommentera något som varit. Vi har kommit överens om en förlikning inte om vad som är rätt eller fel, säger han.

Flera gånger under intervjun med Alexander Abenius återkommer han till att han inte har något att säga om det som varit utan att det nu gäller att blicka framåt.
När jag påpekar att det för tankarna till kungens berömda citat ” nu vänder vi blad” så håller han med om det kan låta så men att det kan uttryckas på flera sätt.

Något säger han dock om vad som varit.
En sak som präglat Systemteknikaffären är att parterna aldrig pratat med varandra, ett beteende som Alexander Abenius inte är anhängare av.
– Det är bättre att prata med varandra än att  gå via advokater, säger han.
När han tillträdde som kommunalråd i höstas så var det viktigt för honom att få frågan till en medling. En medlare tillsattes.

På frågan om han har något att säga om den kommunala förvaltningens agerande i Systemteknikaffären så vill Alexander Abenius inte kommentera sina tjänstemäns agerande.
Dock säger han att det inte finns någon perfekt organisation men att han vill ha en organisation som utvecklas, utan att gå in på vad det innebär för Lerums kommun.

I december 2015 lade åklagaren ner förundersökningen mot Systemteknik.
Det gick inte att styrka något brottsligt.
Åklagaren åkte till Lerums kommun och berättade för två representanter för kommunen varför han lagt ner förundersökningen. Det var kommunens jurist och en person till.
En fråga har varit hur den informationen kom kommunstyrelsens politiker till del, däribland Alexander Abenius.
När jag frågar honom om han då fick reda på vad åklagaren sagt så funderar han länge på svaret innan han säger:

– Jag kan inte minnas om jag fick den informationen, tror att jag fick den via andra politiker.

Vi kommer in på fd kommundirektören Håkan Pettersons roll i Systemteknikaffären som har varit en av de drivande från kommunens sida.
Han slutade sin anställning i Lerums kommun omedelbart efter att uppgörelsen med Systemteknik blev klar.
Hur det gått till är mycket oklart än så länge.
– Det finns ingen koppling mellan Systemteknikaffären och att Håkan Pettersson slutar, försäkrar Alexander Abenius.
På frågan om Håkan Petterson sagt upp sig eller om han fått sluta säger Alexander Abenius att förhandlingar pågår.
Här uppstår dock nya frågor.
Håkan Pettersson hade en vanlig tillsvidareanställning med uppsägningstid.
Han hade inget chefavtal.
Detta innebär att om han sagt upp sig själv så hade någon förhandling inte varit av nöden. Vilket leder till frågorna varför förhandlar man och om vad?

På frågan om vad facit av Systemteknikaffären är för Lerums kommun så säger Alexander Abenius att kommunen lärt sig en massa under resans gång, dock utan att ange något exempel.
Han säger också att kommunen blivit stärkt genom att man kom överens med Systemteknik och att Lerum vill vara en bra kommun för medborgarna.
Förbudet för Systemteknik att arbeta för Lerums kommun är också hävt.
Till sist så återkommer han till att:

– Det var ett bra avslut för Systemteknikaffären och att nu gäller det att blicka framåt.

Text och foto: Tomas Lindblom
info@flodanyheter.se

 

 

 

1 Kommentar

 1. Demokrati bygger på öppenhet och transparens.
  Motsatsen till öppenhet och transparens är mörkning och dimridåer.
  Autokrati istället för demokrati.

  Är det med mörkning och dimråder som Systemteknikaffären och Aspen Camping skall döljas
  för medborgarnas insyn av folkets förtroendepersoner för att ingen skugga skall falla på tjänstemän och politiker
  eller skall byken tvättas offentligt i god demokratisk ordning, ansvar utkrävas och lärdomar dras.

  För mig är svaret givet. Öppenhet och transparens skall råda och ansvar utkrävas.

  Lerum den 19/8
  Christer Harling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Musik i Lerum - Höstprogram

Det har resulterat i att princip all försäljning hädanefter ska gå via kommundirektören. Då blir ansvaret tydligt, säger Håkan Pettersson. Bild: Titti Thorsell
Nästa Berättelse

Systemteknikffären: Är slutnotan klar?

Senaste artiklarna