Lauenstein: Noll koll?

LEDARE På kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2014 informerade en kommundirektör (av protokollet framgår inte vilken) att kommunen fått en anmälan (anonymt tips) om att en leverantör (Systemteknik) systematiskt felfakturerat. Kommunstyrelsen ställde sig bakom kommundirektörens förslag att förvaltningen skulle anlita en konsult för utredning.
Utredningen var uppenbarligen enkel att genomföra eftersom polisanmälan gjordes redan den 24 oktober.
Nämnas bör att vi på FlodaNyheter fick samma anonyma tips ungefär en vecka tidigare, men bedömde det som så osäkert att vi valde att nöja oss med att begära ut ett antal fakturor, men sedan avvakta. 
Innehållen betalning
Den 24 oktober polisanmälde Lerums kommun (sektorschef Maria Sigroth) företaget Systemteknik.
Den 3 december läggs ärendet återigen på kommunstyrelsens bord utan att de förtroendevalda fått några handlingar. Bakgrunden är att Systemteknik fakturerat utförda jobb till ett belopp av 1,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag att inte betala eftersom de anser att kommunen har en motfordran. Hur stor motfordran är framgår inte av protokollet.
Systemteknik skickar in ytterligare fakturor på utfört arbete, sammanlagt är nu fordran uppe i 2,3 miljoner. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och den 11 februari kommer kommunstyrelsen, om de går på förslaget, besluta att innehålla betalning på 2,3 miljoner kronor, trots att det av tjänsteskrivelsen framgår att felfaktureringen bedöms uppgå till 700 000 kronor. Nu är det ju så att den externa konsulten på dryga tre månader bara hunnit gå igenom 10 procent av fakturorna, så kommunen kanske tror att fordran uppgår till 7 miljoner kronor??
Dubbelt ledarskap
Men hur kan det bli så här? Har kommunledningen, det vill säga kommundirektörer och sektorschefer haft noll koll? Inte kan väl felfaktureringar med så stora belopp pågå år efter år! För om det är möjligt måste det vara något fel i organisationen.
Det är uppenbart att kommunledningen tappat – eller aldrig haft – kontrollen över sektor samhällsbyggnad. Det kanske är så att det är nu som kommunen skördar frukterna av det dubbla ledarskapet?
Ljuset i tunneln (inte avloppstunneln 🙂)
Förhoppningsvis kommer den nya politiska organisationen att leda till ett tydligare ledarskap där de förtroendevalda får större insyn och delaktighet i organisationen, och inte som nu, bara ta svåra beslut för att tjänstemannaorganisationen skall slippa att stå där med ansvaret. För visar det sig att Systemteknik gjort felfaktureringarna med kommunens goda minne så blir ansvarsfrågan intressant.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein

Lennart Lau­enstein
Chefredaktör och ansva­rig utgi­vare för FlodaNyheter.se
Lennart Lauenstein är också författare och jurist.
info@flodanyheter.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Sveriges första fanns i Lerum

Nästa Berättelse

Inget ljus i tunneln

Senaste artiklarna