/

Nu får det vara nog!

STOPP!

I ett sista arrogant yttrande från advokat Pellegrini, som inkom till tingsrätten den 11 december, fortsätter advokaten sitt angrepp på Systemteknik. Det fick uppenbarligen rådmannen att ilskna till och snabbt utfärda ett föreläggande till kommunen.
Advokat Pellegrini fick inget gehör i tingsrätten för sitt yrkande att Systemteknik skulle betala ett  vite på 100.000 kronor för varje vecka som Systemteknik underlät att efterkomma föreläggandet – dvs inte levererar handlingar som inte finns. Systemtekniks advokat har i sitt yttrande visat att Systemteknik gjort allt som är möjligt för att efterkomma kommunens begäran om handlingar.
Tingsrätten/rådmannen meddelar kort och koncist kommunen följande:
Ni föreläggs att inkomma med yttrande och ange;
– storleken på den motfordran som åberopats till grund för bestridandet av käromålet, och
– de omständigheter som anförs såvitt avser denna grund.

Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 19 januari 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas.
I klartext betyder det: Nu får det vara nog! Se nu till att tala om vilka krav ni har och varför. Vi kommer inte att gå med på att ni förhalar ytterligare en gång.
Märkligt
Det är märkligt att kommunens ledning – kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören – inte styrt upp advokatens agerande. När målet tids nog är avgjort kan vi få ta del av kommunens instruktioner – eller brist på instruktioner – till advokaten. Det är också en intressant fråga om någon av kött och blod kommer att bli ansvarig för hanteringen av hela ärendet. Klokt hanterat borde affären ha varit utredd på några månader. Idag är vi uppe i tre år, en månad och tjugotre dagar .
Lennart Lauenstein
Chefredaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Skattefinansierad advokatyr

Nästa Berättelse

Moderaternas Kommunalråd avgår ur AVAB

Senaste artiklarna