/

Kommunen tror på på vinst mot Systemteknik

Kommunen tror på på vinst mot Systemteknik
Den 5 maj fick Lerums kommuns juridiska ombud, en advokatbyrå, 1680 fakturor från Systemteknik som lämnats in till Alingsås Tingsrätt. Nu ska dom gås igenom för att kontrollera om det finns någon överfakturering i dessa från Systemteknik. Advokatbyrån beräknar det arbetet till 200 timmar  a 1390kr – 278 000 kronor. Att läggas till de 574 000 som kommunen hittills lagt ut på advokatkostnader i ärendet. Totalt nu 852 000 kr.
– Det viktigaste är att vi får klarhet i vad som verkligen hänt i Lerums kommuns ärende med Systemteknik, säger kommunens upphandlingsjurist Maria Egerlund Fletcher till Flodanyheter.
Utdragen konflikt
Det handlar om den utdragna konflikten mellan Lerums kommun och företaget Systemteknik som är orsak till att kommunen polisanmälde företaget hösten 2014 och att företaget stämt Lerums kommun. Bakgrunden var att fyra andra lokala företag uppmärksammat Lerums kommun på att det var skillnad på de fakturor som de förtagen skickat till Systemteknik för utförda arbeten åt företaget som underentreprenörer och de fakturor som Systemteknik sedan skickat till Lerums kommun för samma arbete.
Vann ramavtal
Detta kan ses i ljuset av att Systemteknik vunnit en upphandling av tjänster åt Lerums kommun som dom fyra företagarna tidigare haft. Systemteknik hade lagt sig på en så låg ersättningsnivå att, enligt samstämmiga uppgifter Systemteknik undantaget, det inte gick att driva ett företag med den ersättningen. Till det hade Systemteknik inte de personella resurserna utan fick ta inte underleverantörer för att utföra arbetena.
Inget brott
Av de 171 fakturor som Lerums kommun fick del av gick att se att Systemteknik tagit ut 674 725 kronor mer för arbetena än vad underentreprenörerna fått betalt. Systemtekniks ägare aldrig förnekat detta utan säger att detta har skett på uppmaning av beställare i Lerums kommun. Varför han gick med på detta upplägg är hittills något oklart. Den polisutredning som inleddes med anledning av kommunens anmälan slutade i att åklagaren konstaterade att det inte begåtts något brott.
Snabb polisanmälan Frågan är då vad skälet var att Lerums kommun var så snabb att göra en polisanmälan i stället för att reda ut fakturorna med Systemteknik . Här skiljer sig kommunen och företaget i beskrivningen vad som hände under oktoberveckorna 2014 då allt drogs igång.
Kommunens version
Kommunens upphandlingsjurist Maria Egerlunds beskriver det såhär:
– När vi tittade på de fakturor vi fått så ville vi få mer underlag från Systemteknink. Det var viktigt för oss.
-Vår inställning var att kunna lösa frågan direkt med Systemteknik men när vi kontaktade företaget visade sig dom ovilliga att lämna ut något. Kommunen lämnade dom 171 fakturor man hade till den advokatbyrå man anlitat och fick därifrån rådet att polisanmäla, vilket gjordes.
Systemtekniks version
Systemtekniks version är följande: Systemteknik anser sig inte ovilliga att lämna ut kompletteringar Den 21 oktober 2014, (då Lerums kommun hanterat frågan i 17 dagar. Red anm.)  fick Systemteknik via e-post en begäran från Lerums kommun om underlag till åtta fakturor med kravet att det skulle levereras senast kl 1630 dagen efter, men hann inte förrän på morgonen den 23 oktober då Systemteknik lämnade 72 sidor kompletteringar till kommunen. Dagen efter, den 24 oktober, gjordes polisanmälan.
Kommunen hävdar överfakturering 
Och även om polisutredningen lades ner eftersom den inte kunde styrka något brottsligt så fortsätter konflikten på två spår. Det ena spåret utgör kommunens strävan att reda ut om det förkommit fler överfaktureringar av Systemteknik än vad som hittills visats. Som en säkerhet för eventuella sådana håller Lerums kommun in på betalningar för arbeten som Systemteknik utfört på tillsammans 3 254 424 kronor.
– Vi har ännu inte kunnat fastställa vilka motkrav vi har på Systemteknik, säger kommunens upphandlingsjurist Maria Egerlund Fletcher.
– Men eftersom dom 171 fakturor vi kunnat granska visar på en överfakturering på mer än 600 000 kronor så kan en granskning av dom återstående 1680 fakturorna komma att visa på krav på 6 -7 miljoner kronor.
– Det standardavtal som upphandlingen bygger på ger oss rätt att hålla inne å betalningar, Maria Egerlund Fletcher.
Det andra spåret går till Alingsås Tingsrätt och grundar sig på kommunens innehållna betalningar.
Systemteknik har stämt Lerums kommun för att man inte får betalt för arbeten som man har utfört utan anmärkningar. Den processen är mycket utdragen och det är i den som Systemteknik fått lämna in de underlag till fakturor som Lerums kommun nu fått del av och som ska granskas.
Hävt ramavtal
Relationerna mellan Lerums kommun och Systemteknik utvecklades så att det ramavtal som fanns mellan parterna när konflikten startade ”släcktes ner” som Lerums kommun uttryckte det. Det innebar att företaget inte fick några mer beställningar av kommunen.
-Vi såg det som ett tillfälligt stopp medan vi redde ut vad som hänt. Men eftersom ärendet dragit ut så länge blev det i praktiken att avtalet upphörde.
En ny upphandling har sedan gjorts men Systemteknik lämnade aldrig in något anbud till den.
-Vid två tillfällen har Systemteknik varit aktuella som underleverantörer åt företag som anlitats av Lerums kommun men då har vi sagt nej till det, säger Maria Egerlund Fletcher.
Kommunen felat
En omständighet för Systemtekniks fakturor är att kommunens tjänstemän granskat och godkänt dom. Det ger upphov till frågan hur detta kunna ske under flera år utan at några fel har upptäckts? På denna fråga är svaret glasklart från är Maria Egerlund Fletcher.
– Det har varit brister i våra granskningsrutiner. Vi ska se till att det finns underlag till fakturor vi får. Nu är rutinerna skärpta.
Hos Lerums kommun handläggs konflikten med Systemteknik av Maria Egerlund Fletcher tillsammans med bland annat kommundirektören Håkan Pettersson. På frågan om hur väl insatta Lerums politiker är i ärendet så säger Maria Egerlund Fletcher:
– Jag har delegation på att hantera ärendet och vi informerar politikerna när det finns något att informera om.  Men det är klart att om det skulle komma till ett läge där förlikning skulle bli aktuell så skulle vi ta upp det med politikerna.
Upphandlingsjuristen tror på seger
Lerums kommuns kostnader för enbart advokater kommer lätt att passera miljonen när processen fortsätter. För Systemtekniks del ligger kostnaden i samma storlek. Frågan är om det inte finns någon möjlighet att förlikas innan kostnaderna skjuter iväg bortom alla möjligheter till någon ekonomisk vinning för någon av parterna? Men den frågan är Maria Egerlund Fletcher upphandlingsjurist hos Lerums kommun inte villig att diskutera utan vill driva ärendet vidare. I alla fall inte nu.
– Jag tror på goda möjligheter att vinna en process, säger hon till Floda Nyheter.
Tomas Lindblom
reportertomas@telia.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Pressklipp 2017-07-14

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Pressklipp 2017-07-24

Senaste artiklarna