Krönika: Hot går hem!

Det tror tydligen kommunen. Den första augusti skickade kommunen ett förlikningsförslag till företaget Systemteknik. Systemteknik skulle enligt förslaget godta ett viteshot på 1 000 000 kronor om företaget deltog i upphandlingar, ett viteshot på 100 000 kronor för varje gång någon yppade något i det hemliga avtalet samt erkänna att företaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen.
Handlingar saknas
I inlagan som skickades till tingsrätten i början av veckan hävdade kommunen att de inte fått alla efterfrågade handlingar. Det saknades tydligen uppgifter i de 26 pärmar  med 1 650 fakturor med underlag som lämnats in till tingsrätten. För att råda bot på det kräver kommunen nu att tingsrätten förelägger Systemteknik att senast den 16 oktober inkomma med kompletterande handlingar. Om så inte sker föreslår kommunen att det skall utgå ett vite på 100 000 kronor i veckan. FlodaNyheter frågade Systemtekniks VD Calle Hilmarch om anledningen till att handlingar saknades.
”Kommunen har efterfrågat handlingar som inte finns. Vi har t ex inga rabattbrev. I andra fall kan det handla om varor som vi haft i lager och där det inte går att  spåra ursprungsfakturan.”
Det går trögt
Trots att det är snart tre år sedan kommunen gjorde polisanmälan om bedrägeri har de ännu inte lyckats precisera sin fordran på Systemteknik. Kommunen skulle ha yttrat sig över Systemtekniks handlingar senast den 9 oktober – ett rimligt krav eftersom kommunen fick del av handlingarna i början av maj.
Kommunens yttrande innehåller ett antal förklaringar till varför de inte är klara med genomgång av materialet:

 • Systemteknik har bara inkommit med en uppsättning pärmar i tid (mars). Den andra uppsättningen lämnades en vecka efter tingsrättens anmaning. Eftersom tingsrätten överlämnade pärmarna till kommunen först i maj spelade det Systemtekniks miss ingen roll för kommunen.
 • Tingsrätten behöll en uppsättning pärmar. Kommunen uppmärksammade inte tingsrätten på att de ville ha båda uppsättningarna.
 • Eftersom kommunen är en demokratisk organisation tar det lång tid.
 • Kommunen har inlett ett förlikningsförfarande. Ett förlikningsförslag som var helt orimligt.
 • Kommunen har inte efterfrågat pärmarna för man har utgått från att tingsrätten skulle granska materialet.
 • Eftersom det snart var sommar och semestrarna var på gång påbörjades inte någon granskning.

Kommunens ombud var inte helt säker på vad man skulle yttra sig över och skrev därför till Tingsrätten den 7 september och frågade. Tingsrättens svar var att det var editionsmaterialet kommunen skulle yttra sig över – med tillägg att Tingsrätten förväntade sig att kommunen skulle respektera sista dag för yttrande.
Något yttrande har ännu inte kommit – bara en begäran om förlängd tid och ett antal bortförklaringar samt ett försök att få tingsrätten att utfärda ett vite. Ett vite som på ett märkligt sätt skall få fram handlingar som inte finns.
Länk: Kommunens yttrande
Fortsättning följer.

Lennart Lauenstein Chefredaktör

 
 
 

1 Kommentar

 1. Den 24 oktober är det 3 år sedan Lerums kommun polisanmälde Systemteknik för påstått ” grovt bedrägeri”.
  Polisutredningen som följde är på 6000 sidor. Den visar med all önskvärd tydlighet att något ” grovt bedrägeri”
  inte föreligger från Systemtekniks sida.
  Hur denna ” affär” skötts och hanterats är ett trist exempel på kommunal maktarrogans mot en enskild företagare och Systemtekniks 10 anställda.
  Floda den 14 oktober 2017
  Christer Harling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Systemteknik begär överprövning

Nästa Berättelse

GP och Mark Isitt prisar Floda

Senaste artiklarna