///

Ny vändning i kommunskandalen

”Systemteknikskandalen är förmodligen Lerums kommuns största skandal under de senaste 50 åren. Det är kommunen som skapat oreda och kaos. Det är kommunen som begått ett stort misstag! Advokat – och juristepoken måste få ett slut. Advokatkostnaderna är nu uppe i 6, 2 miljoner kronor som betalas av skattemedel. Till detta kommer Systemtekniks advokatkostnader på cirka 3,5 miljoner kronor. En totalsumma hittills på cirka 10 miljoner kronor.
Hela den här affären måste avslutas NU!”

Lennart Wassenius

Lennart Wassenius (c) är kommunfullmäktiges ordförande och kommunens högste politiker. Han skräder inte orden där vi sitter vid hans köksbord i hemmet som ligger i centrala Lerum.
Han säger att han skäms:
”Ja, jag skäms å kommunens vägnar. Det som hänt Calle Hilmarch, vd för Systemteknik, är ovärdigt och oacceptabelt.
Jag anser att det nu är min uppgift att få till stånd direkta samtal med Calle Hilmarch utan inblandning av några ombud. Vi måste, snarast, få en uppgörelse och ett avslut på konflikten mellan Lerums kommun och Systemteknik.
Partierna i Lerums kommun måste träda fram och ta sitt politiska ansvar,” understryker Lennart Wassenius, som varit politiskt aktiv i Lerums kommun i mer än 30 år.
Han var bara 30 år gammal när han blev kommunstyrelsens ordförande. Mellan åren 1977 – 82 var han kommunalråd.
Han upprepar:
” Jag har aldrig varit med om något liknande det som nu benämns Systemteknikskandalen! Det har snart gått fyra år och inte ett enda kommunalråd av de fyra har träffat Calle Hilmach!”
Lennart Wassenius är alltså en mycket erfaren kommun politiker som står med båda fötterna på jorden. Symboliskt tar han emot mig barfota när vi träffas för den här intervjun.
Han är väl förberedd och mycket, mycket upprörd.
Han har försökt påverka övriga politiker i Lerums kommun att avsluta Systemteknikaffären så snyggt som möjligt. Men mött hårdnackat motstånd.
”De har sagt låt saken ha sin gilla gång. Lyssna på juristerna och låt dem ta hand om affären. Men min personliga uppfattning är att kommunjuristen Maria Egerlund Fletcher har fått alldeles för stor makt och styrt såväl politiker som chefstjänstemän utan att någon haft civilkurage nog att protestera eller ingripa”
Åttonde mars i år, 2018 tog Lennart Wassenius upp Systemteknikaffären internt i den politiska majoriteten.
Han hade med sig en lista på ett tiotal punkter som alla rörde Systemteknik versus Lerums kommun. Varenda punkt ifrågasatte mycket kritiskt kommunens handlande.
” Ja kommunens motto -att anfall är bästa försvar är en dålig strategi som sällan lyckas. Och det gäller även i detta fall,” säger Lennart Wassenius och fortsätter:
” Kommunens egen upphandlings – och inköpsfunktion är primär. Det är dom som har dirigerat, regisserat och beställt och satt ramavtalet ur spel.”
Lennart Wassenius fortsätter med att ta upp den polisanmälan som Lerums Kommun gjorde mot Calle Hilmarch. En polisanmälan som innebar att Calle satt inlåst i en cell i väntan på förhör och att en husrannsakan genomfördes av polisen såväl på företaget som i Calles hem.
”Kommunen polisanmäler Systemteknik, när man borde gjort en ”lex Sara” det vill säga polisanmält sig själva! Istället för att göra en husrannsakan hos Calle borde polisen gjort en husrannsakan  hos kommunens upphandlings – och inköpsfunktion. Det hade varit betydligt rimligare.
Före detta kommunalrådet Henrik Ripa (m) och kommundirektör Håkan Petterson är särskilt ansvariga för att Systemteknik polisanmäls.
Lennart Wassenius ställer en retorisk fråga.
” Och varför förstod inte kommunen att man hoppat i galen tunna när polisutredningen/förundersökningen läggs ner 2015?
Redan då skulle man blåst av tvisten och gjort upp med Systemteknik, betalat skulden på 3,2 miljoner och betalat för den sveda och värk som kommunen orsakat Calle Hilmarch och hans företag. Varför gjorde inte kommunen det?
Ansvaret vilar tyngst på kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd, (s)  men övriga kommunalråd går inte heller fria. Jag behöver väl inte nämna kommunens högste tjänsteman, kommundirektör Håkan Petterson!”
Åren går .. 2015, 2016, 2017 och nu är det 2018.
”Den enda vinnaren i det här är juristerna och ett antal advokater som skapar mycket dyra arbeten åt sig själva. Var är den politiska styrningen,” frågar sig Lennart Wassenius.
Han är själv övertygad om att Systemteknik inte har levererat några bluffakturor, såsom kommunen hävdat.
” Den så kallade eller ännu bättre den påhittade tvisten – vad handlar den om? Jo, ett antal jobb, som är utförda, fakturerade och godkända av kommunen. Sedan i efterhand påstår kommunen att det finns en felfakturering på 10 miljoner kronor. Det har till och med nämnts en summa på 24 miljoner kronor. Det är ju rent nonsens! Jag är övertygad om att den riktiga siffran är 0 kronor. När jag säger detta är jag av den uppfattningen att Systemteknik inte har levererat bluffakturor, det vill säga fakturerat jobb som aldrig beställts eller utförts.
Men trots att det snart har gått fyra år betalar inte kommunen ut de 3,2 miljonerna som de är skyldiga Systemteknik för utförda och godkända jobb.”
Lennart Wassenius tar en klunk kaffe och en liten paus:
”Inte nog med detta kommunen svartlistar och ger Systemteknik ett lokalt näringsförbud. Ett oerhört övergrepp på en duktig och seriös småföretagare i kommunen.
HUR kan detta få fortsätta år efter år?
Lennart Wassenius tar sig för pannan och  påpekar vidare de stora konsekvenser Systemteknikaffären har fått för Lerums kommun. Och det handlar inte bara om advokatkostnaderna på 6, 2 miljoner kronor som betalas av kommuninvånarna.
” Eftersom, Systemteknik har satts ur funktion har konkurrensen också satts ur funktion, vilket sannolikt har inneburit en förhöjd prisbild. För att inte tala om Lerums kommuns varumärke och rykte. Vem vill jobba och eller lämna anbud i Lerum?”
Men av Systemteknikskandalen märktes inte ett spår under den politiker debatt som Företagarna i Lerum arrangerade för en vecka sedan.
” Nej istället talade politikerna passionerat om det goda småföretagarklimat som Lerums kommun har. Det rimmade väldigt illa med det vi ser i Systemteknikaffären, avslutar Kommunfullmäktiges ordförande (c) Lennart Wassenius
Helene Bergman,
FlodaNyheter.se
info@flodanyheter.se
 
Kommentarer från kommundirektör Håkan Pettersson och kommunjurist Maria Egerlund Fletcher:
– Jag är av en helt annan uppfattning än den bild som målas upp genom Lennart Wassenius. Det är anmärkningsvärt att kommunfullmäktiges ordförande så aningslöst ger sig på en enskild medarbetare i kommunen. Han håller sig dessutom inte till fakta och bortser från den granskning som faktiskt är gjord. Det är ett mycket märkligt förhållningssätt från kommunfullmäktiges ordförande och det liknar ministerstyre att lägga sig i enskilda ärenden på det här sättet, säger Håkan Pettersson, kommundirektör.
– Jag är väl insatt i den pågående tvisten och min professionella åsikt skiljer sig markant åt från den som kommunfullmäktiges ordförande har, men jag har den största respekt för att man kan ha olika uppfattningar. I rollen som jurist är integritet en oerhört viktig förmåga att besitta. Med grund i det är det min roll att förmedla information och föreslå hantering utifrån föreliggande situationen, med beaktande av de juridiska förutsättningarna. Jag har ingen egen agenda, utan jag har, baserat på ovanstående, föreslagit hur jag tycker att vi ska hantera den pågående tvisten. I det här ärendet har jag, kommundirektören och våra juridiska ombud fortlöpande stämt av med och givit råd till den politiska ledningen. Ibland har de, av olika skäl, valt att inte följa våra råd, det har jag full förståelse och respekt för. Jag skulle aldrig missbruka det förtroende jag har fått eller den roll jag har. Jag har enbart lämnat råd utifrån vad jag tror är kommunens bästa – meningarna om vad som är bäst kan naturligtvis gå isär. Det beslutet har jag lämnat, och fortsätter jag att lämna, till den politiska ledningen. Att den politiska ledningen inte skulle ha civilkurage nog att ge uttryck för sin mening är inte en beskrivning som jag känner igen och det är inte heller en åsikt jag delar. Däremot är det korrekt att de i många fall har givit uttryck för att de har förtroende för våra professionella åsikter och vårt förslag på hantering. För att avsluta, jag delar synpunkten att det vore önskvärt om processen kan få en lösning utan att huvudförhandling ska behöva genomföras och jag står helt bakom kommunens beslut att ställa sig positiva till medling, säger Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist.
 
 
 
 
 
 
 

3 Comments

 1. Jag är en Lerum-medborgare som inte har någon insyn i denna affär. Men jag tycker/(fodrar) att de politiker som är inblandade skall säga sina meningar i denna affär.
  Om detta inte får ett avslut så kommer väll inga företag våga göra affärer med Lerum.
  Och Lerum kommer halka ner till bottenplats i kommunernas företags-ranking-listor.
  Björn H. Håkanson

 2. Jag är ej förvånad! Detta e ett typiskt fall av maktmissbruk där dom försöker tvinga systemteknik i konkurs för att slippa betala! Men gissa vad ?! Ni har gjort bort er! Systemteknik kämpar emot och er plan gick åt h-lever! Slösat mina o alla i kommunens skattepengar! Ni beter er som maffia, men under en täckmantel av ”kommunen”.
  Kräver högre kompetens hos kommunens anställda ni borde avgå era sopor.!!
  Systemteknik- medla inte med asen och GLÖM ALDRIG VEM O VAD DOM GJORT MOT ER!

 3. Maktmissbruk! Skämmigt. Hur kan man besitta en sådan makt och missbruka den. Hoppas man inte lär sina barn att arbeta på samma sett. Undra vilket samhälle vi väntar oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Framför mig sitter en trött och en smula uppgiven fighter

Rutger Fridholm (MP) Fotograf: Helene Bergman
Nästa Berättelse

Systemteknik - kommunalråd tar bladet från mun

Senaste artiklarna