Lerums kommun

Systemteknikaffären – kommunens version med kommentarer från FlodaNyheter

/
611 synpunkter

En kommunanställd vidarebefordrade den här texten till FlodaNyheters redaktion med kommentar att kommunens anställda fått klargörande information om systemteknikaffären. “Detta kom till oss anställda om Systemteknik i dag…” Kommunens version är i kursiverad stil och FlodaNyheters kommentarer i fet stil. Kommunens version Få kan ha undgått att det pågår en tvist mellan Lerums kommun och

Inget skämt!

/
562 synpunkter
1

Det är inget skämt att Systemteknikaffären nu är uppe i 22 000 sidor..De sex första högarna består av inlagorna till tingsrätten och den sjunde är polisens förundersökning. Handlingarna i tingsrätten uppgår till 16 000 sidor. Om du vill ta del av materialet går det bra att kontakta FlodaNyheter.

Överprövning avvisas

491 synpunkter

Förvaltningsrätten avvisar Systemteknik AB:s begäran om överprövning av kommunens beslut att utesluta företaget som leverantör.  Systemteknik hade med anledning av upphandling av ombyggnation av kommunhuset ställt frågan om företaget fortfarande var uteslutet på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen. Kommunens svar var att företaget fortfarande ansågs gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen. Förvaltningsrätten

Bristande kommunala rutiner

///
544 synpunkter

FAKTURERINGSHÄRVAN Bristande kommunala rutiner är en av orsakerna till Systemteknikaffären. Efter mer än ett år av polisutredning beslutade chefsåklagare Jonas Almström att lägga ner förundersökningen mot Carl-Anders Hillmarch, Systemtekniks ägare och VD, avseende misstänkt bedrägeri mot Lerums kommun. – Det känns väldigt bra. Även om det var väntat så är det en lättnad. Jag har

Systemteknik utesluts

//
492 synpunkter

UPPHANDLING Byggföretaget Flodéns vann upphandlingen om tillbyggnaden av Timmeråsens förskola i Lerum. Men Lerums kommun godkänner inte Flodéns underentreprenör av ventilationsarbeten, som är företaget Systemteknik. – Nej, det gör vi inte. Det beror på att det tydligt står i förfrågningsunderlaget att både entreprenör och underentreprenör måste följa LOU. Upphandlande myndigheter får utesluta en entreprenör som har

LAUENSTEIN: Slut på röran?

/////
498 synpunkter
Lennart Lauenstein

LEDARE Nu verkar det äntligen vara slut på upphandlingsröran i kommunen. Vill det sig väl börjar den nya majoriteten få ordning i leden. Ernst & Young har i sin senaste rapport granskat upphandlingen av entreprenader och tagit 25 stickprov som resulterat i tre smärre anmärkningar. Ett hedervärt resultat. Noteras bör att den systemteknikfaktura som granskats är

Intresse kring flyktingfrågan

///
439 synpunkter

FLYKTINGKRISEN Migrationsverkets informationsmöte som hölls i Floda igår kväll lockade drygt hundratalet intresserade. Leif Andersson, verksamhetsexpert på Migrationsverket, informerade om situationen i världen, Sverige och Göteborgsregionen, om asylprocessen och hur Migrationsverket arbetar. Frågorna var många i en fullsatt Floda Lada. Bland annat kom frågor om det planerade asylboendet på Bockaberg. Eftersom det är ett privat boende som ännu

Frostigt möte i tingsrätten

////
312 synpunkter

FAKTURERINGSHÄRVAN Det var hårda ord när Systemteknik och Lerums kommun för första gången möttes i Alingsås tingsrätt i så kallade förberedande förhandlingar. Vad det handlar om är den stämning som Systemteknik gjort för att man inte fått betalt av kommunen för gjorda arbeten på sammanlagt 3 254 424 kronor. Kommunen har hållit inne pengarna med

Anhöriga uppmärksammas

////
500 synpunkter

Utan anhöriga stannar Sverige – åtminstone om vi pratar vård och omsorg. Nästa vecka är det anhörigveckan. – Största delen av den omvårdnad och omsorg som utförs i Sverige utförs faktiskt av anhöriga. Man säger att var femte vuxen svensk på ett eller annat sätt i egenskap av anhörig vårdar någon med sjukdom eller  funktionsnedsättning, säger Jessica Gustavsson,

Systemteknikaffären rullar vidare

//
337 synpunkter

FAKTURERINGSHÄRVAN Företaget Systemteknik väckte stämning mot Lerums kommun vid Alingsås tingsrätt. Orsaken var att kommunen höll inne betalning för fakturor för genomförda arbeten. Nu har kommunen yttrat sig över stämningen. Bakgrund Under hösten 2014 tipsades kommunen om att företaget Systemteknik fakturerade för många timmar för sina arbeten. Efter en snabb utredning gjordes en polisanmälan, eftersom utredningen tycktes styrka

1 2 3 5