///

Bristande kommunala rutiner

FAKTURERINGSHÄRVAN Bristande kommunala rutiner är en av orsakerna till Systemteknikaffären.
Efter mer än ett år av polisutredning beslutade chefsåklagare Jonas Almström att lägga ner förundersökningen mot Carl-Anders Hillmarch, Systemtekniks ägare och VD, avseende misstänkt bedrägeri mot Lerums kommun.
– Det känns väldigt bra. Även om det var väntat så är det en lättnad. Jag har varit under tryck och varit svartmålad i 14 månader, säger Carl-Anders Hilmarch till FlodaNyheter.
Det var i oktober förra hösten som några företagare, vilka jobbat som underleverantörer till Systemteknik AB, lämnade in handlingar till Lerums kommun – handlingar som visade skillnader på vad de fakturerat för sin arbeten åt företaget och vad Systemteknik i sin tur hade fakturerat Lerums kommun för samma arbete.
Policy att polisanmäla
Ärendet hamnade hos högste tjänsteman i Lerums kommun, kommundirektören  Håkan Petterson, som kom fram till att det fanns oklarheter vad gällde antalet fakturerade timmar och påslag för materialkostnader i fakturorna från Systemteknik AB.
Konstaterandet resulterade snabbt i en polisanmälan.
– Vi har som policy i kommunen att när vi upptäcker eller misstänker oegentligheter så ska vi inte agera som utredare eller åklagare utan att det är så viktig fråga att den ska hanteras av polisen, säger Håkan Pettersson till FlodaNyheter.
Brist i rutiner
Men något brottsligt från Systemtekniks sida har det alltså inte varit fråga om, enligt beslutet av chefsåklagare Jonas Almström.
Däremot har hela affären givit Lerums kommun anledning att fundera över sina egna rutiner när det gäller kontroll av fakturor.
– Det har funnits brister men självklart har det då varit fråga om personer som överträtt sina befogenheter. Det är oerhört viktigt att innan betalning sker ska det vara verifierat att varan eller tjänsten är levererad och att det stämmer med det som är avtalat.
 – Vi borde självklart ha upptäck det här tidigare.
Fråga kvarstår
Nu  kvarstår frågan om den egentliga sanningen kring de omstridda fakturorna. Lerums kommun håller inne med betalningar på sammanlagt 3,2 miljoner kronor för arbeten gjorda av Systemteknik, som i sina tur stämt kommunen i Alingsås Tingsrätt.
Läget är nu att Lerums kommun lämnat in en begäran om att få underlag till sammanlagt 1 659 fakturor från Systemteknik, fakturor som kommunen betalat utan att vara säker på vad man betalat för. Detta på begäran av Systemtekniks advokater – som nu har att svara på kommunens begäran.
När parterna senast möttes i Tingsrätten var stämningen i rättssalen allt annat än måttfull.
Enligt avtal
Systemteknik hävdar att inget fel har begåtts, utan att allt skett enligt avtal och så som kommunen ville ha det, enligt ägaren Carl-Anders Hilmarch.
En beskrivning som inte delas av Peter Lönn, chef för Sektor samhällsbyggnad där upphandlingar  sker i Lerums kommun, som säger faktureringen inte varit enligt kommunens rutiner och enligt det avtal som fanns.
Bristande kontroll
Men kommunen har inte varit utan fel.
– Tyvärr har kommunen brustit i sina beställningar i sina beställningar och sin kontroll så att det här har kunnat ske.
På frågan om vad han lärt sig av detta säger Peter Lönn:
– Det gäller att ha riktig ordning och reda och rätt kultur i vår verksamhet när man beställer, när man får det utfört, när man kontrollerar innan betalning.
Han säger också att kommunen inte hittat liknande sätt att fakturera hos andra företag som man kontrollerat efter att ärendet med Systemteknik dök upp.
TEXT: TOMAS LINDBLOM
info@flodanyheter.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Nytt avtal med BID

Lennart Lauenstein
Nästa Berättelse

LAUENSTEIN: Vi vill veta mer!

Senaste artiklarna