Överprövning avvisas

Förvaltningsrätten avvisar Systemteknik AB:s begäran om överprövning av kommunens beslut att utesluta företaget som leverantör.  Systemteknik hade med anledning av upphandling av ombyggnation av kommunhuset ställt frågan om företaget fortfarande var uteslutet på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen. Kommunens svar var att företaget fortfarande ansågs gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen.
Förvaltningsrätten finner inte skäl att avvisa ansökan med anledning av att förfrågan till kommunen var av generell karaktär. Skälet för avvisningen är att Systemteknik även frågat om företaget fick vara underleverantör och att överprövning bara får ske på begäran av leverantör – inte av underleverantör.
Vid kontakt med Carl Anders Hilmarch säger han, även om beslutet inte var oväntat,att han  är besviken. ”Jag är ju inte jurist så det är inte så konstigt att jag faller på en formsak. Jag skulle självklart ha lämnat in ett anbud.”
Han säger att han upplever att kommunen på alla sätt försöker stoppa hans företag. Han berättar vidare att företaget har arbeten såväl för VästraGötalandsregionen som för Göteborgs kommun och att de bedömer Systemteknik som ett bra och lämpligt företag.
På frågan om han tänker överklaga beslutet svarar han nej. Han kommer istället att lämna anbud på arbeten i Lerums kommun för att få frågan prövad. “Så lätt ger jag mig inte. Företaget går nu bättre en nånsin, ” säger han. “Vi är kända får vår yrkeskunskap och jobbar nu ihop med att antal stora byggföretag.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Fynd i diariet

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Så här får du nya kompostpåsar

Senaste artiklarna