//

Systemteknikaffären rullar vidare

FAKTURERINGSHÄRVAN Företaget Systemteknik väckte stämning mot Lerums kommun vid Alingsås tingsrätt. Orsaken var att kommunen höll inne betalning för fakturor för genomförda arbeten.
Nu har kommunen yttrat sig över stämningen.
Bakgrund
Under hösten 2014 tipsades kommunen om att företaget Systemteknik fakturerade för många timmar för sina arbeten. Efter en snabb utredning gjordes en polisanmälan, eftersom utredningen tycktes styrka misstankarna att företaget fakturerat för många timmar. För att säkra sin eventuella fordran på Systemteknik beslöt kommunen att hålla inne betalning för fakturor till ett värde av cirka tre miljoner kronor.
Husrannsakan
Förundersökning påbörjades och i maj innevarande år gjordes husrannsakan hos företaget. Vid dags dato har åklagarmyndigheten ännu inte tagit ställning till om åtal skall väckas.
För att få sina pengar väckte Systemteknik stämning vid Alingsås tingsrätt och krävde att kommunen skulle betala sina fakturor.
Yrkanden
Kommunen har nu yttrat sig över stämningen.
De har granskat 2090 fakturor till ett totalt belopp om 51 816 936 kronor.
De hävdar att de inte fått ta del av det fakturaunderlag som de har rätt till avseende 1 653 fakturor. Därför yrkar de att tingsrätten förelägger Systemteknik att lämna över allt material inom två veckor från tingsrättens beslut.
Om så inte sker yrkar de att tingsrätten beslutar om ett vite på 100 000 kronor för varje vecka som Systemteknik underlåter att följa tingsrättens beslut.
Systemteknik å sin sida hävdar att de lämnat över allt underlag.
Åklagarmyndigheten beräknas meddela beslut i åtalsfrågan om en månad.
TEXT: LENNART LAUENSTEIN
info@flodanyheter.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Är partierna representativa?

Nästa Berättelse

Anhöriga uppmärksammas

Senaste artiklarna