////

Frostigt möte i tingsrätten


Alingsås_tingsrätt1
FAKTURERINGSHÄRVAN Det var hårda ord när Systemteknik och Lerums kommun för första gången möttes i Alingsås tingsrätt i så kallade förberedande förhandlingar.
Vad det handlar om är den stämning som Systemteknik gjort för att man inte fått betalt av kommunen för gjorda arbeten på sammanlagt 3 254 424 kronor.
Kommunen har hållit inne pengarna med motiveringen att Sytemteknik saltat fakturor till kommunen med belopp som uppgår till minst 3 254 424 kronor – det belopp som kommunen hållit inne.
Från början hade Lerums kommun granskat 171 fakturor från Systemteknik där man hävdar att företaget sammanlagt tagit 674 725 kronor mer betalt än vad avtalet mellan kommunen och Systemteknik anger.
Infekterad stämning
I en inlaga till Alingsås tingsrätt skriver kommunen att man granskat 2 090 fakturor från Systemteknik på sammanlagt 51 816 936 kronor och hävdar att det saknas fullständigt underlag på 1 653 av dem.
Så länge man inte har det underlaget kan man inte heller ange hur mycket Systemteknik tagit för mycket betalt.
Systemteknik å sin sida hävdar att Lerums kommun fått ta del av de uppgifter som begärts.
Om man vill ha fler uppgifter så måste man precisera vilka uppgifter man vill ha.
Detta medförde en tämligen infekterad stämning i rättssalen där kommunens ombud bland annat sade att:
– Systemtekniks yttrande andades bara obstruktion.
Medan Systemtekniks ombud kontrade med att:
– Kommunen inte har följt avtalen eftersom de gjort beställningar hos andra leverantörer än Systemteknik. Underleverantörerna har av kommunen uppmanats att fakturera Systemteknik som i sin tur skulle fakturera kommunen på ett sätt som stämde överens med ramavtalen.
Förhandlingar fortsätter
Den förberedande förhandlingen slutade med att Lerums kommun nu ska gå igenom de 1 653 fakturorna från Systemteknik för att ange vad som fattas i var och en av dem i form av fakturor från underleverantörer och materialkostnader.
Fakturorna har tidigare attesterats och godkänts av kommunens tjänstemän.
Den 19 november ska tingsrätten fått ta del av detta och sedan har Systemteknik till den 10 december på sig att svara.
Själva tvistemålsförhandlingarna kan inte väntas förrän någon gång nästa år.
TEXT: TOMAS LINDBLOM
info@flodanyheter.se
Protokollet från tingsrätten kan du läsa här: Protokoll

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Info om flyktingsituationen

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Om kvinnor i musikhistorien

Senaste artiklarna