Allmänt

Från ogill till gillad

/

”Slagen lekare ligge ogill” står det i Västgötalagen från 1300-talet Förenklat innebär det att en lekare, det vill säga musikant, som vandrar

Mer
1 2 3 69