/////

LAUENSTEIN: Slut på röran?

LEDARE Nu verkar det äntligen vara slut på upphandlingsröran i kommunen.
Vill det sig väl börjar den nya majoriteten få ordning i leden.
Ernst & Young har i sin senaste rapport granskat upphandlingen av entreprenader och tagit 25 stickprov som resulterat i tre smärre anmärkningar. Ett hedervärt resultat. Noteras bör att den systemteknikfaktura som granskats är felfri.
Resultatet av tidigare röra avhandlas nu i tingsrätten i Alingsås.
FÖRSTA RONDEN i matchen mellan Systemteknik och Kommunen är nu avklarad. Kommunen har innehållit betalning på dryga tre miljoner kronor med motivering att Systemteknik fakturerat för höga belopp och nu har Systemteknik stämt kommunen för att få pengar, trots att man tidigare godkänt betalningarna.
Vem som kommer att stå som vinnare i slutronden är svårt att ha någon uppfattning om. Vad som är lättare att ha en uppfattning om är tidigare rutiner inom sektor samhällsbyggnad.
UNDER FÖRSTA rättegångsdagen framförde Systemtekniks ombud att kommunen systematiskt kringgått de ramavtal som Systemteknik innehar. Tjänstemännen har gjort beställningar direkt av entreprenörer som inte har avtal med kommunen. Kommunens tjänstemän har sedan uppmanat entreprenörerna att fakturera via Systemteknik som är innehavare av ramavtalen.
DET HÄR ÄR INTE första gången som kommunen får kritik för sina rutiner. Efter skandalen avseende ombyggnaden av kommunhuset formulerade kommunrevisionen 2008 en kraftfull kritik. Ombyggnationen var från början beräknad till ca 12 miljoner kronor (LT 16 oktober 2006) men var 2008 uppe i 33 miljoner kronor. Slutsumman blev ännu högre.
SÅ HÄR SA revisorerna:
“Vi bedömer att berörda förvaltningar inte i tillräcklig omfattning uppfyllt uppdraget enligt kommunallagen 6 kap. 35 § då de inte tillsett att utövad delegering återrapporterats på ett ändamålsenligt vis.
Vi bedömer även att kommunen brustit i sina administrativa rutiner avseende handläggning och dokumentation av ärendet ”ombyggnad av kommunhuset”.
Slutligen bedömer vi att kommunen i samband med ombyggnaden av kommunhuset brustit i tillämpningen av LOU. Avsaknaden av upphandling innebär enligt vår mening att tekniska nämnden inte i tillräcklig omfattning tillförsäkrat sig att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.
Av vad som framkommit vid vår granskning av ombyggnaden av kommunhuset bedömer vi att det finns brister i kommunens interna kontrollsystem och att det är nödvändigt att kommunen stärker rutiner och processer avseende den interna kontrollen”.
OORDNINGEN NÄR det gäller upphandlingarna på fastighetssidan är således ingen nyhet. Studera gärna länkarna nedan.
Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein
chefredaktör FlodaNyheter.se
Länkar:
Rapport 2008

LT december 2008 Kraftig kritik för ombyggt kommunhus
LT september 2008 Har alla kvitton
LT februari 2009 Beklagade det ombyggda huset
Granskning 2011
LT januari 2012 Ny kritik av revisionen
LT februari 2012 Toppen på ett isberg
Rapport 2015
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Akvarell i fruktaffären

Nästa Berättelse

Brand på Bockaberg

Senaste artiklarna