Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar
Många handlingar och mycket pengar.
///

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar

Fram till och med halva mars har den av kommunen anlitade advokatbyrån fakturerat 4 163 521 kronor (varav moms 832 704) kronor). Till det kommer kostnader för revisionsfirman Ernst&Young (202 439 kronor) samt för kommunens egen personal.
Detta innan huvudförhandlingarna i Alingsås tingsrätt startat. Eftersom det är ett omfattande material som skall gås igenom i tingsrätten kan advokatkostnaderna förväntas ökas med kanske det dubbla.
I kommunens ramavtal för juridiska tjänster står följande:
Har Uppdraget utförts enligt löpande räkning ska beräkningsgrunden anges i fakturan (exempelvis antal arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift). I advokatfirmans fakturor anges vare sig tidsåtgång eller timarvode. Fakturorna anger bara antalet dagar. Däremot är underleverantörerna fakturor (Rosengrens advokatbyrå) föredömligt upprättade.  Trots att sättet att fakturera bryter mot ramavtalet har kommunen godkänt fakturorna.

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar
Många handlingar och mycket pengar.

 
 

2
Lämna ett svar

avatar
2 Kommentarstråd
0 Trådsvar
0 Följare
 
Mest reagerade kommentar
Hetastekommentarstråden
2 Kommentarsförfattare
SakförarenChrister Harling Senaste kommentarsförfattade
  Prenumerera  
nyaste äldsta
Notifiera av
Sakföraren
Gäst
Sakföraren

Det skulle – rent akademiskt – vara intressant om kommunen vann så rätten måste ta ställning till om Systemteknik skall betala dessa kostnader fullt ut. Tror inte det. Endast nödvändiga kostnader skall ersättas. Med 2 advokater, en notarie och kommunjuristen på rad i salen, torde mycket onödiga kostnader uppstått.
Kul är att i annat mål om ungefär samma summa; straffavgiften för BoKlok, företräddes kommunen av;….
INGEN ADVOKAT
utan av kommunjuristen!
Varför kan hon inte lika gärna ta detta mål utan hjälp???

Christer Harling
Gäst
Christer Harling

Kommunen har lagt mer än det omtvistade beloppet 3,2 milj i advokatkostnader och ännu inte preciserat kommunens egna påstådda motfordringar.
Den här processen och hanteringen av företag och företagare är ett sorgligt exempel på vad som händer
när våra folkvalda politiker av okunskap eller dumhet låter tjänstemännen leka Vilda Västern med
inhyrda skjutjärnsadvokater som hejdukar på skattebetalarnas obegränsade bekostnad.
Tillsätt en haverikomission. Så här får inte en tvist skötas.
Moment 22 och långbänk i oskön förening.
Avloppstunnelrättegången i ny tappning.
Floda den 24/4 -18
Christer Harling

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar
Tidigare Historien

Insändare: En historia med enbart förlorare

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar
Nästa Berättelse

Johan Bjerkander till Radio pE20

Senaste artiklarna

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar

Efterlysning

Till Åke, Gunnar, Lukas, Martin och Göran. Ni skriver regelbundet kommentarer till