Stor bostadsbrist för äldre

Bostadsföretaget Jemnet har ansökt om markhänvisning för att projektera ett seniorboende i kommunen.
2017 startades en studiecirkel i Floda där man ville undersöka intresset för ett seniorboende i området. Den blev snabbt fylld av entusiastiska personer som var väldigt intresserade av ett hyresalternativ med utökad service för äldre personer.
Idag sker stora förändringar inom sjukvården och alltfler äldre personer får sin omvårdnad utförd av kommunens sjukvårdsteam, bl.a. hemtjänsten. I studiecirkelns omvärldsanalys såg man snabbt att hyresbostäder anpassade till tryggt boende för äldre, endast fanns i mycket begränsad omfattning. Sveriges kommuner och regioner säger att det behövs 500 nya äldreboenden i Sverige. I verkligheten är det tvärtom, de särskilda boendena blir allt färre.
Boendeförsörjningen är till stor del ett kommunalt uppdrag. Kommunernas lösning, just nu, är att alla skall bo hemma och få hemtjänst, vilket inte är en bra lösning för alla de som inte vill sitta ensamma och titta på väggarna. Det finns mycket bättre lösningar och ett av företagen som har specialiserat sig på seniorboende är, Jemnett. Studiecirkeln jobbar tillsammans med detta företag för att få till ett byggande av riktigt bra bostäder för seniorer i kommunen. Det företaget nu gör är att söka en markanvisning för att bygga det första trygga boendet med detta koncept i Lerums kommun. Markanvisning är ett politiskt beslut, som är vanligt så nu hoppas gruppen på en tilldelning till företaget så att människor snart kan ställa sig i kö för bostad. Att anvisa för denna typ av bostäder är en riktig stor vinst för både samhälle och de som vill bo tillsammans när hemtjänsten behövs.
För Flodas del skulle det frigöras många villor där barnfamiljer kan flytta in, precis den rörelse man vill ha i en flyttkedja. Det brådskar då trenden är att allt färre bor på äldreboende. Idag bor det i Sverige 10 000 färre äldre på särskilda boenden än för tio år sedan. 87  000 personer har idag passerat biståndsbedömningens nålsöga för hur sjuk man måste vara för att få det särskilda boendets omsorg och tillsyn. Otrygghet och ensamhet ska enligt lag räcka för att beviljas plats, men gör det bara i ett fåtal fall. För att lösa upp obalansen införde regeringen i april 2019 en ändring i Socialtjänstlagen så att kommunerna nu kan bevilja biståndsbedömda trygghetsbostäder. Förhoppningsvis blir det byggstart inom en snar framtid.
Den 19 februari hålls ett informationsmöte om tryggt boende i Floda, där representanter från Jetmett pratar om framtidens seniorboende.
Plats: Skallsjöhus, Skallsjöprästväg 1 (Gamla Ljungbergs textil)
Tid: Onsdagen den 19 februari kl 18.00

Lämna ett svar

avatar
  Prenumerera  
Notifiera av
Tidigare Historien

Lerum: Centrumvärdens veckorapport vecka 7

Nästa Berättelse

Fronts advokater ifrågasätts

Senaste artiklarna