//

Vem är ansvarig?

Artikeln  som inte publiceras i Lokalpressen i Lerum
Du har ett företag som du under 25 år sköter exemplariskt. Du har tio anställda. Du har utfört dina jobb till belåtenhet, skickat dina fakturor och utan problem fått betalt.
Din största kund har varit något av det mest tillförlitliga man kan tänka sig. En kund att lita på – en kund som har juridiska och ekonomiska experter till sitt förfogande. En kund som alltid har pengar och som inte kan gå i konkurs. Din kund är Lerums kommun.
Allt förändras
Men en höstdag i oktober 2014 förändras hela ditt liv. Kommunen säger upp avtalen med ditt företag – eller som de själva säger – fryser avtalen.  Lite senare får du höra ett rykte som säger att du är polisanmäld. Något du får bekräftat när du en månad senare läser om det i lokaltidningen.
Du trodde att det var en avtalstvist, men börjar nu långsamt inse verkligheten. Du anses skyldig till ett brott som du inte ens vet om att du begått. Dina företagskollegor kontaktar dig och berättar att kommunen förbjudit dem att samarbeta med dig.
 Husrannsakan och polisförhör
Ett halvår senare hämtas du till polisförhör utan förvarning. Polisen dyker upp på ditt kontor i Stenkullen. De griper dig och genomför samtidigt en husrannsakan både på kontoret och i hemmet. Du blir frihetsberövad och sitter i en cell under fyra timmar – den tid det tar för åklagaren att inse att det inte rör sig om något grovt bedrägeri. Klockan 11.55 den 12 maj blir du frigiven.
Åklagaren håller sedan förhör med ett antal kommunala tjänstemän. Tjänstemän som bekräftar det du tidigare berättat för åklagaren.
Du hade aldrig kunnat drömma om att du skulle bli gripen av polisen och bli behandlad som en brottsling. Men trots allt hade du tur. Polisanmälan hamnade hos en duktig åklagare som snabbt insåg att du inte var någon brottsling, men som ändå genomförde en noggrann förundersökning. En förundersökning som lades ner 14 månader efter polisanmälan.
 Kafka
Din värld och ditt liv har blivit som romanen Processen av Josef Kafka. Han som i romanen beskriver hur något av det mest kusliga kan drabba en människa – att bli anklagad för något man inte förstår och inte känner igen och utan att någon egentligen talar om vad man är anklagad för.
Vem bär ansvaret i en politiskt styrd organisation?
Det är självklart kommunstyrelsen som bär ansvaret och under kommunstyrelsen är det kommundirektören. I den nya kommunallagen är det uttalat att ”Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen”.
Kommunalrådet Henrik Ripa (m) och kommundirektör Håkan Peterson agerade i början av den här långdragna processen till synes utan att ha skapat sig en egen bild av vad som faktiskt förevarit. Den 24 okt 2014 polisanmälde de Calle Hilmarch, VD Systemteknik, för grovt bedrägeri. Detta tvärt emot kommunstyrelsens beslut dagen innan – att man först skulle göra en utredning. Det verkade som om de i kommunen litade blint på den bild som fyra konkurrerande företagarna gett dem. Att Calle  samma dag som polisanmälan gjordes hade lämnat in 72 sidor med förklaringar och underlag togs ingen hänsyn till.
Samma dag som polisanmälan gjordes ”fryste” kommunen avtalen med Systemteknik. Calles advokater anhöll i ett brev  den 28 oktober, dvs. så snart de fått kännedom om kommunens brytande av avtal, att omedelbart få träffa kommunledningen. Ett brev som aldrig besvarades. En ansvarskännande kommunledning hade givetvis talat med Systemtekniks företrädare/ombud innan polisanmälan gjordes.
Kommunalrådet Henrik Ripa lämnade sin post efter valet 2014.  Hans efterträdare blev Dennis Jeryd. Han fick ta över ärendet och det är han som får ta emot beslutet från åklagaren att inte åtala Calle. Åklagaren konstaterade att Calle inte hade begått något brott. Det är Dennis Jeryd  som nu ska ta ställning till hur civilprocessen – dvs att Calle stämt kommunen för uteblivna betalningar på 3,2 miljoner kronor  – skall hanteras.
 Hotad av konkurs
Om Dennis Jeryd valt att ta upp ärendet i kommunstyrelsen hade politikerna kunnat diskutera hur problemet skulle lösas. Men istället väljer han att göra ingenting, med hänvisning till att det är en pågående process i tingsrätten. Processen drar ut på tiden genom att kommunen kräver att Systemteknik skall ta fram alla underlag, inklusive de handlingar som kommunen själv skickat  och handlingar som kommunen borde ha i sitt arkiv.  Ett omfattande arbete som resulterade i 22 fullmatade pärmar.
Calle som tycker att rätt ska vara rätt, härdar ut och lyckas finansiera tvisten med kommunen. En tvist som i vanliga fall slutat med konkurs för företagaren. Han jobbar mer och ännu bättre och höjer omsättningen i företaget. I dag går företaget bättre än någonsin och Systemteknik har i dagarna fått ett omfattande ramavtal förlängt med Västra Götalandsregionen.
De har alla gjort sig mer eller mindre osynliga.
Vi har läst 20 000 sidor av dokument, granskat 1 000-tals fakturor och samtalat med ett antal berörda. Vi har talat med jurister och ekonomer. Vi har haft kontakt med flera av politikerna i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Två har offentligt gått ut och tagit ställning för att ärendet måste kunna lösas utan en långdragen och kostsam domstolsprocess, medan andra har handlat bakom kulisserna.
De två som offentligt uttalat sig kritiskt om kommunens agerande är kommunfullmäktiges andre vice ordförande Birger Rosén (m) och kommunfullmäktigeledamoten Ronny Johansson (L). Vid kommunfullmäktiges bokslutsredovisning den 24 april 2018 uttalade de att kommunen måste hitta sätt att lösa konflikter med företag utan att gå vägen via polisen, att det skadar tilliten mellan kommunen och företagarna och att polisanmälan måste vara en sista utväg. Båda menar att redan när polisutredningen lades ner skulle kommunen ha gjort upp med Systemteknik.
Politikerna har inte styrt
I stället har de ansvariga politikerna låtit tjänstemän (kommundirektör och kommunjurist) själva ge uppdrag till två mycket kostsamma advokater och låtit dem agera till synes utan styrning från kommunens politiska ledning.
Kommunstyrelsens brist på handlande kontroll är inte bara till skada för det politiska systemet. Det skadar också Lerums kommuns anseende.
Kommunens advokatkostnader är nu uppe i över 6 miljoner kronor.
Text: Helene Bergman och Lennart Lauenstein

2 Comments

 1. Det är ett sorgligt faktum att i denna ” kamp” mellan David och Goliath så är det bara ett fåtal av våra folkvalda som bemödat sig med att ta del av det skriftliga rättegångs och förhörsmaterialet.
  De få folkvalda som bemödat sig att läsa in sig på frågan mobbas och negligeras av de som inte bemödat sig att se och förstå helheten. De okunnigas tyranni mot de pålästa.
  Heder åt Lennart Wassenius, Rutger Fridholm och Lennart Jonsson som vågat stå upp mot de okunnigas grupptryck.
  Christer Harling

 2. En kamp mellan David o Goliat.
  Tyvärr sänker kommunens direktör och kommunalråd sig själva då dom skrämmer bort företagare från att framöver lämna anbud.
  Kommunens interna kontroll har sedan flera år enligt kommunens revisorer brister. Hög tid att rätta upp interna rutiner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Krönika: Lokalpressen tystas!

Nästa Berättelse

Återerövra demokratin - Jan Jörnmark

Senaste artiklarna