Krönikor - Sidan 2

Några tankar om vatten

/

Vi får nu regelbundet rapporter om sjunkande grundvattennivåer. Hälften av allt råvatten som används till dricksvatten kommer från ytvatten, alltså sjöar eller rinnande vattendrag.

Mer