///

Krönika: Blir det någon camping i Lerum till sommaren?

Aspen camping

Aspen camping har varit en följetong sedan 2019 då kommunen beslutade att Aspen camping AB inte skulle få förlängt arrende. Två misslyckade försök att hitta ny arrendator gjordes. Förts nu efter fem år finns ett förslag på ny arrendator.
Den 2 februari gick kommunen, genom sektor samhällsbyggnad, ut med att man söker arrendator till Aspen camping. Intresseanmälan skulle vara inlämnad senast den 18 februari. Bland intressenterna finns två lokala företagare. Vid dagens sammanträde har de förtroendevalda politikerna i samhällsbyggnadsnämnden beslutat om vilken av intressenterna som ska få arrendet.

Normalt i en kommun tar tjänstemännen i förvaltningen fram ett beslutsunderlag till politikerna där man redovisar sin bedömning och motiverar sitt förslag till beslut. Men så går det inte till i samhällsbyggnadsnämnden i Lerum. Vid dagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden har politikerna som stöd för sitt beslut fått en tjänsteskrivelse som mest beskriver procedurfrågor, däremot finns ingenting om den utvärdering som förvaltningen gjort av de som anmält sitt intresse av att driva campingen. Som utomstående framstår det som självklart att det finns ett politiskt intresse av att veta vilka överväganden som gjorts; vilka intressenterna är, vilka förutsättningar de har för att driva verksamheten samt vilka ambitioner och visioner de har för att utveckla den. I de handlingar som ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden fått sägs att det finns ett avtalsförslag, men för att ta del av det måste politikern söka på kommunens intranät. Förvaltningen föreslår även (och har redan utsett!) vem som ska få arrendet. Enligt säkra källor har förvaltningen redan meddelat de som inte är aktuella för arrendet – inklusive de lokala företagarna. De båda lokala företagarna har, enligt Lerums Nyheters källa, inte fått möjlighet att utveckla vilka planer man har för campingen. Enligt uppgifter från förvaltningen till de båda lokala företagaren är det ett företag från Vadstena – Nordiska villavagnar AB – som erbjudits arrendet. Detta har alltså gjorts innan politikerna fattat beslut om vem som ska få arrendet.

Det är inte första gången politikerna blir överkörda av tjänstemännen. Det verkar som om förvaltningen anser att politikernas beslut inte behöver avvaktas, eller rent av att politikerna inte behövs. Det är uppseendeväckande om politikerna i nämnden godtog förvaltningens hantering. Det borde ha varit självklart att återremittera ärendet och begära att i tid få ett genomarbetat utförligt beslutsunderlag. En förvaltning som agerar vid sidan av den politiska beslutsordningen innebär en risk för att förtroendet för den kommunala demokratin urholkas.

En annan viktig aspekt är att massmedia, genom den här hanteringen, inte kan granska ärendet i förväg. Något som försvårar lerumsbornas möjligheter till insyn.

Förslaget till beslut kan givetvis vara det riktiga/bästa, men det går inte att bedöma.  Det borde ligga nära till hands att gynna lokala företagare om de bedöms kapabla att driva campingen. Om man avvisar lokala företagare måste det ske på goda grunder. Om nämnden har godkänt avtalet utgår jag från att det kommer att vara möjligt att i efterhand granska hanteringen. Det måste vara möjligt att få ta del av de bedömningar av företagen som förvaltningen gjort.
Det finns alla förutsättningar för att följetongen Aspen Camping fortsätter.

Länk till handlingarna i samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomin
Nordiska Villavagnar AB (omsättning 504 000 kronor och eget kapital 58 000 kronor) som ägs av TAVE Holding i Sverige AB (omsättning 0 kr och eget kapital 218 000 kronor).

Tidigare artiklar om Aspen camping.
Aspen camping på gång 230825
Aspen Camping åter på dagordningen 210608
Camping till sommaren? 200124
Ingen camping till sommaren. 190313
Aspen camping och kommunen 190306
Debattartikel: Aspen camping går i graven? 190111
Matti Tiks som tidigare drev Aspen Camping berättar sin historia.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

1 Kommentar

  1. Det är svårt att sätta ord på denna process, men det tycks utan tvivel vara så att det är tjänstemännen och inte politikerna som styr Lerums kommun. Osökt ställer jag mig också frågan om hur mycket mygel(Muteborg) och nepotism det finns i detta sammanhang. Det är inte första gången som tjänstemannaväldet fattar beslut fort och fel, men oftast blir det långsamt och ändå fel. Jag vet att under min tid bestod näringslivenheten av en person, nämligen Åsa Kvist. Idag lär det finns sex-sju ”hittepåbefattningar” på samma enhet. Vilken roll har dessa haft i denna process?!
    Det är dags att nagelfara organisationen i Lerums kommun och jag undrar hur många som har en befattningsbeskrivning som är realistisk?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Insändare: Färdtjänst för demenssjuka

Nästa Berättelse

Debatt: Vem vill inte rädda 800 miljoner och undvika en katastrof?

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget