//

Krönika: Varför går det så trögt i kommunen

Janne Josefsson

Janne Josefsson återkom flera gånger, vid lördagens politikerutfrågning, till frågan varför det går så trögt i Lerums kommun. Något riktigt svar fick han inte, men jag kan konstatera att när det gäller vissa frågor går det rejält trögt. Ett exempel är medborgarförslaget (e-förslaget) om ”Demokratisk insyn” som kom in till kommunen under våren 2021.

E-förslaget: Lerums kommun skall publicera kommunstyrelsens diarium på webben. 
Lerums kommun skall på webben publicera samtliga digitaliserade protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag innebär att det läggs ut på webben så att kommuninvånarna kan rösta för det. Röstningen om det här förslaget avslutades 29 juli 2021, då hade 74 kommuninvånare röstade för det. En utredning om förslaget borde ha kunnat utföras på några veckor. Men idag, dryga 13 månader efter avslutad röstning, har kommunstyrelsen ännu inte kommit fram till något beslut. Är det utdragna förfarandet ett tecken på att våra förtroendevalda inte tycker att insyn och transparens är en angelägen fråga?
Insyn och transparens är bärande pelare i vårt demokratiska samhälle. Som medborgare har vi rätt till information och kunskap om hur kommunen fattar beslut, och hur de i praktiken verkställs. En grundbult i den lokala demokratin är att medborgarna har möjlighet till insyn och kontroll och att de kan utkräva ansvar.

Vem är ansvarig för den långsamma hanteringen? Är det kommunstyrelsens ordförande? Är det kommundirektören? Kommer kommunen att ta ställning? Eller bedöms frågan vara så obetydlig att ett svar inte behövs?

Tidigare artiklar.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Aktuella debattfrågor

Nästa Berättelse

Levande demokrati - politikerutfrågning med Janne Josefsson

Senaste artiklarna