///

Krönika: Det går trögt med öppenheten

Löftesrik kommunikationspolicy
Kommunen skriver så fint i sin kommunikationspolicy: Kommunens utåtriktade kommunikation ger förutsättningar för invånare att tillvarata sina demokratiska rättigheter. Den ska bidra till insyn, delaktighet, inflytande och dialog kring kommunens verksamhet och beslut. En väl fungerande kommunikation gör det möjligt för invånare, företagare och besökare i kommunen att förstå, använda och ha inflytande på kommunens tjänster och service, och möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av vårt samhälle.

Det går trögt i kommunhuset
För snart tre år sedan fick Lerums kommun in ett medborgarförslag om att kommunens ärenderegister (diarium) och protokollen från nämnderna skulle läggas ut på nätet.  Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 att anta delar av förslaget, men att myndighetsnämnderna, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden, skulle vara undantagna. Det framgår inte av beslutet hur långt bakåt i tiden som publiceringen ska ske. Det enda parti som ville gå på förslaget i sin helhet var SD,  dvs. att publicera samtliga digitaliserade protokoll även bakåt i tiden. Fullmäktigebeslutet ska vara genomfört under 2024.
Det är svårt att förstå vad det är som är så besvärligt och tar sådan tid. Protokollen är digitaliserade sedan många år tillbaka och borde vara enkla att publicera. En stor del av protokollen är redan tillgänglighetsanpassade. För protokoll publicerade före 2018 09 23 krävs ingen tillgänglighetsanpassning.
Webbdiariet borde bara vara att trycka på knappen för publicering, eftersom det funnits på webben tidigare.

Ovillig förvaltning?
Utgår man från det som kommunen slagit fast i kommunikationspolicyn, och även från synsättet som kommunpolitkerna på olika sätt ger uttryck för, är det mycket märkligt att öppenhet och insyn inte är en angelägen och högt prioriterad fråga. Det verkar vara förvaltningen som bromsar. I utredningen som föregick kommunfullmäktiges beslut staplade förvaltningen upp alla tänkbara hinder för insyn. Hinder som flertalet kommuner i landet lyckats hantera. Det är snart sex år sedan kommunen stängde webbdiariet och begränsade protokollen till innevarande år och året innan. Vill du läsa protokoll idag så finns enbart 2023 års protokoll publicerade.

Nu återstår att se om kommunen även fortsättningsvis kommer att publicera sina protokoll enbart från innevarande och föregående år. Av landets 290 kommuner har 234 valt att publicera protokoll från samtliga nämnder, vilket Lerums kommun inte kommer att göra. Lerums kommun lade tidigare ut på webben diarium och protokoll från flera år tillbaka i tiden. I samband med ändringar i dataskyddsförordningen upphörde publiceringen.

Sämst i klassen
Det är svårt att hitta någon annan kommun som är så dålig på att publicera protokoll. Bara 24 kommuner av 290 nöjer sig med att publicera protokoll från innevarande år och föregående. Bäst i klassen är Mölndals kommun som publicerar protokoll från 1971 och framåt. Hur svårt kan det vara för  Lerums kommun att följa Mölndals exempel? Det är 174 kommuner som publicerar protokoll från 2019 eller tidigare.

På min fråga om webbdiarium och protokoll svarar förvaltningen: Webbdiarium har vi i dagsläget inget datum för när det kommer igång. Vi kommer att arbeta med frågan under året. Protokoll bakåt i tiden ska vi succesivt publicera utifrån det beslut kommunstyrelsen har fattat.

Goda exempel
Göteborgs kommun har något som kallas ”Öppna data”. Utöver diarium och protokoll  kan man även söka bland samtliga leverantörsfakturor från 2020 och framåt.
Alla statliga myndigheter, inklusive länsstyrelserna, har sina diarier på webben.
Det är 90 kommuner som publicerar protokoll från 2017 eller tidigare.

Kommunens kommunikationspolicy

Länkar till tidigare artiklar
Politikerna vilseledda igen – 180520
Datainspektionen och Lerums kommuns stängda diarium – 180601
Protokollen tillbaka på hemsidan – 180703
Ingen publicering av diarium och protokoll på webben – 181112
Insyn och transparens i offentlig verksamhet 191227
Rösta för demokratisk insyn – 210629
Respektlöst gentemot politikerna – 221107
Enhälligt JA till e-förslaget om demokratisk insyn – 221107
Varför går det så trögt i kommunen – 221108

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 

1 Kommentar

  1. Bra Lennart att du påminner om denna självklarhet med att vi kan se vad våra tjänstemän arbetar med . Dessutom se besluten som politikerna tar. Går det i Göteborg borde det väl också gå i Lerum!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Viktor packar upp bananer!

Järnväg
Nästa Berättelse

Debatt: Järnvägsinvesteringar - Miljö

Senaste artiklarna