///////

LAUENSTEIN: Ripa ryter

LEDARE Så här skriver oppositionsrådet Henrik Ripa i sitt senaste veckobrev:
Lerums kommun gynnar enskilt företag. På kommunstyrelsens förra möte beslutades att man skulle gå in och sanera mark i anslutning till Garveriet i Floda, moderaterna reserverade sig mot beslutet. Den privata fastighetsägaren hade fått tillstånd att på egen bekostnad sanera marken då det skulle möjliggöra en exploatering av hans fastighet och kraftigt höja värdet på hans tomt. Med en ny socialdemokratisk majoritet passar fastighetsägaren på att försöka få kommunen att stå för kostnaden. Till vår stora förvåning valde man att betala hälften av sanering.
Marken ägs av Lerum Fjärrvärme. Men att de inte står för kostnaden beror på att bolaget ägs till 49% av Göteborg Energi som aldrig skulle gå med på det, då Lerum Fjärrvärme inte behöver göra det. Så resultatet blir att det blir Lerums skattebetalare som får betala inte Göteborgarna som äger halva bolaget och fastighetsägaren kommer undan med halva kostnaden. Ännu ett exempel på hur pengarna rinner mellan fingrarna på den nya majoriteten.
Lite fakta
Marken på Garveriet har tre ägare: Skallsjöängar fastigheter AB, Lerum kommun och Lerum Fjärrvärme AB. Strandremsan som nu saneras ägs av Lerum Fjärrvärme AB.
Garveriområdet i Floda riskklassades av Länsstyrelsen 2008. Länsstyrelsen betonade att riskklassningen byggde på misstankar om föroreningar.
Vem är ansvarig?
Kostnaderna för sanering skall belasta den som förorenat. Men eftersom garverieverksamheten upphörde i början av 70-talet och då det ansvariga företaget inte existerar längre finns det ingen att ställa till svars. Ingen kan alltså tvingas att sanera. Ska det ske en sanering blir det skattebetalarna som får stå för notan.
Kommunen tackade nej
Den tidigare fastighetsägaren, Flodagarveriet Fastigheter KB, erbjöd sig att dela kostnaderna för sanering (LT 5/6 2008), men kommunen, under Henrik Ripas ledning, tackade nej. ”Jag kommer ingen vart i dialogen med kommunen, de vill inte prata med mig. Därför tror jag att det är bättre att någon annan tar över. ” säger den tidigare fastighetsägaren (LT 27/8 2009)
Kommunen la ett skambud och hävdade att saneringen skulle komma att kosta 20 miljoner kronor. Fastighetsägaren, som för egna pengar låtit undersöka marken, fick kostnaden beräknad till 4,7 miljoner kronor.
Såldes och sanerades
Fastigheten såldes 2010 till Skallsjöängar Fastigheter AB som ägs av Christer Harling.
Christer Harling har berättat att Henrik Ripa lovade honom vilket användningsområde som helst i detaljplanen, bara han köpte.
Skallsjö Ängar AB lät genomföra en ny miljöundersökning och sanerade såväl byggnader som mark, med undantag för den markremsa som ägs av Lerum Fjärrvärme. För den del av marken som indirekt ägdes av kommunen erbjöd sig Christer Harling att stå för halva saneringskostnaden. Även denna gång ett nej från miljökommunen.
Den nya majoriteten
När det blev ny majoritet i kommunen öppnades möjligheten till dialog. Miljön runt Säveån är av riksintresse inte bara för den vackra naturen utan även för det unika öringsbeståndet. För en miljökommun är det en självklarhet att undanröja de hotande miljöföroreningarna, något som den nya majoriteten insett. Den utsträckta handen från Christer Harling togs emot och nu är saneringen i full gång. Det som Ripa ser som ett gynnande av ett enskilt företag är istället ett enskilts företags gynnande av det allmänna.
Allmänt intresse
Det är ett intressant ställningstagande av en förtroendevald att avstå från en miljösanering som på alla sätt är av allmänintresse. Säkert är i alla fall att bolaget som äger fastigheten ensam tar en lika stor kostnad som hela kommunen. Är det några som blir gynnade så är det kommuninvånarna. Tidigare har Christer Harling varit med och finansierat den vackra gångvägen efter Säveån som nu kan fortsätta utefter ån på Garveriets sydsida. Hade Ripa fått råda hade det inte blivit någon sanering och inga möjligheter till en sammanhängande promenadväg utefter ån.
Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein
Chefredaktör
FlodaNyheter.se 
 
 
Så här uttalade sig Henrik Ripa i Lerum Tidning i augusti 2009:
Lerums Tidning/2009/08/Nytt bråk om Garveriet

Det rödmarkerade området på kartan saneras.
Det rödmarkerade området saneras.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Familjesport med fart och fläkt

Nästa Berättelse

Tänker inte överklaga

Senaste artiklarna