///

DEBATT: Sven Boreis replik till Henrik Ripa

DITT SVAR PÅ MIN DEBATTARTIKEL  ger inga svar på några av mina frågor. Det är snarare ett bevis på att du varken lyssnar eller förstår, varken läser eller lär, varken vill eller kan skapa en samsyn i det civila samhället. För ingen av dina motståndare motsätter sig utveckling. Inga motsäger byggnation. Inga försöker stänga ute folk som vill bo i lägenheter. Alla vill utveckla Lerums kommun, dock kanske inte precis på det sättet du vill.
Det var också bevis på att du ser dig mer som ledare for ett parti än för en kommun. Jag skrev inte till moderaten Ripa utan till kommunalrådet Ripa. Men den kommunala  ledarrollen finns inte med och svaret i föreningsrollen visar på en mycket snäv, mycket rigid horisont.
LERUM ÄR EN STOR, STOJIG, ROLIG FAMILJ som kläcker fram många genomtänkta tankar om utveckling, om var och hur och när och för vem. Vill du leda hela familjen, måste du först lyssna på hela familjen – lyssna med öppna öron och ögon. Sen måste du ta alla delar av denna utmanande samling folk på allvar och vara öppen för deras idéer.  Samsynen du saknar kanske inte finns ännu, den kanske måste hittas i verkliga kompromisser, den kanske måste skapas genom att sträcka ut handen och säga att motparten kan ha rätt. Där finns kanske en början till en samsyn.
Detta är grunden i den cultural planning som du själv rekommenderade, som fullmäktige bestämde skulle användas och som har lagts undan av dig för att värma någon kommunal hylla. Att kalla motståndare fula namn ingår inte i cultural planning. Att anklaga andra partier för att skaffa sig billiga poäng för att de går emot dina planer är inte heller del av det konceptet. Energin som syns i Floda och Gråbo och som har motarbetats av kommunen på olika sätt är resultatet av cultural planning. Den kan komma att bilda en samsyn, ett sammelsurium av idéer och hopp och framtider som smälter ihop en hel, fungerande framtidsdegel för alla.
TIDNINGEN MILJÖAKTUELLT  har publicerat en rankning av kommuner och Lerum har fallit från 8 till 33. En av orsakerna är kommunens envisa försök att exploatera den naturkänsliga, riksviktiga marken längs Säveån. De “små grupper” du svartmålar har talat ut om detta om och igen till döva öron. De har också presenterat detaljerade utvecklingsidéer för framtiden, men ingenstans i dina uttalanden syns det att du har läst dessa idéer. Även om det är uppenbart att dessa “små grupper” är djupt förankrade i kommunens mylla och myller, anklagar du dem om och om igen för kortsiktighet och negativism. Hellre än att samarbeta med starka, väl förankrade medborgargrupper, låter du dig omhuldas av politiska nickedockor. Hellre väljer du en icke representativ maktfullkomlighet framför verklig demokrati!
Kanske eftersom dessa “små grupper” inte är partibundna, har de skapat en större syn på utveckling än du, till synes, kan hantera. Den har en mer långsiktig, mer hållbar och mer flexibel syn än vad du verkar vilja utveckla. Kanske du verkligen svarar på denna replik. Kanske inte. Vilket som, Henrik, är detta din vakt. Men dessa “små grupper” tänker fortsätta att bevaka vad du gör för vi är del av Lerumsfamiljen.
 
SVEN BOREI, DEBATTÖR

1 Kommentar

 1. Här visar Sven Borei igen vem som har det största “hattnumret” i debatten!
  Tydligare än så här kan man inte formulera sig och därför bör inte svaren bli otydliga!
  Som samhällsmedborgare förvånar det mig, att förtroendevalda inte lyssnar till sina medborgare/röstande inför valet. Att inte vara saklig i debatten om så viktiga frågor som samhällsutvecklingens riktning är bedrägligt för alla!
  Lyssna på aktiva samhällskritiker och omtänksamma/välmotiverade argument Henrik Ripa, samt ge upp principen att gå med “tummen i spåret”!
  Du tycks inte vara speciellt flexibel i ditt tänkande och därför har/får Du inte längre medborgarnas förtroende, Jag var på ett av alla möten du deltagit i och förvånade mig över Din arroganta syn på medborgarnas rätt att yttra sig, ett farligt drag hos en ledare!
  Med omtanke! / Jan Boby

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

DEBATT Henrik Ripas svar: Varför händer inte tillräckligt mycket i Lerum

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Video - Analys av Lerums finansiella hälsa

Senaste artiklarna