/

Nytt Leaderprogram

NÄRINGSLIV I tisdags träffades ett sextiotal representanter för kommunen, näringslivet och föreningslivet på Sjölyckan i Tollered för att få information om och diskutera den framtida inriktningen på ett nytt Leaderprogram.
Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius hälsade alla välkomna och såg fram emot den nya Leaderperioden.
Leaders verksamhetsledare Martin Dahl inledde med att informera om det nya Leaderprogrammets mål och strategier. I det nya Leaderprogrammet ingår Lerum, Alingsås, Partille och Härryda kommuner.
Innovativt
Leaderkonceptet kännetecknas av att man skall arbeta med lokalt ledd utveckling där den lokala ekonomin är i fokus.
Projekten som skall ingå i Leader skall vara innovativa och sträva efter nya samarbeten och partnerskap.
Ett underifrånperspektiv skall genomsyra projekten och ett partsammansatt LAG, Local Action Group, bestående av representanter för kommunerna, näringslivet och föreningarna fattar beslut om vilka projekt som skall få stöd.
Det ekonomiska stödet kommer i första hand från EU och hanteras sedan av Jordbruksverket innan det kommer till kommunernas olika projekt. Den sammanlagda programbudgeten för Leaderområdet Göteborgs Insjörike är på 45 miljoner kronor. Dessa medel skall fördelas på de fyra ingående kommunernas olika projekt.
Hållbarhet
De övergripande målen för den kommande Leaderperioden är:
Förbättrad livskvalitet genom samverkan, hållbar landsbygdsutveckling, hållbar besöksnäring och ökat företagande.
Lerums näringslivs- och turismansvariga Åsa Qvist-Ek lyfte goda exempel från föregående Leaderperiod i Lerum. Bland annat nämndes Floda-Nääs Sjöpromenad, elbåten Säfvelången, Tidernas Tollered och DO IT-en kulturfestival på Nääs.
Hon betonade även vikten av att ta lärdom av tidigare projekt inför den kommande perioden. I de avslutande gruppdiskussionerna var kreativiteten stor och även samstämmigheten om vad som kan utvecklas.
TEXT: JOHAN EKLUND
info@flodanyheter.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Inställda tåg Gbg-Alingsås i helgen

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Glass i stora lass

Senaste artiklarna