/

Video – Analys av Lerums finansiella hälsa

 Nationalekonom Hans Jensevik, Svensk Kommunrating presenterar den finansiella analys han gjort över Lerums kommun. Seminariet med rubriken Framtidens Utmaningar  hölls på Garveriet den 8 maj 2014. 

Föredraget inklusive efterföljande debatt videofilmades. Det fyra timmar långa videomaterialet är uppdelat i fyra filmer.

Hans Jensevik har på sin blogg, Svensk Kommunrating,  i dagarna aktualiserat ämnet om Lerum och dess ekonomi, men frågan:

Är Lerums kommuns skuldhantering långsiktigt uthållig?

Nej, skriver Jensevik och motiverar sitt svar, han kommenterar även den efterföljande efterföljande debatten på seminariet. Jenseviks blogg om Lerum.

Filmerna ligger  i  kronologisk ordning.

SE VIDEO KLICKA HÄR FÖR DEL 1 av 4

INNEHÅLL:  Inledning 0 – 4:20, Hans Jensevik presentation 4:20 – 10:00, Omvärldsanalys 10:00 – 26:30, Analysmetod 26:30 – 34:10, Vad är en kommun 34:10 – 39:30, Analyssystemets gränssnitt 39:30 – 42:00, Lerums finansiella betyg 42:00 – 48:45, publikfrågan “Är avgiftsfinansiering smygbeskattning?” 48:45 – 50:40 och därefter slut.

SE VIDEO KLICKA HÄR FÖR DEL 2 av 4

INNEHÅLL: Analysfrågan Finansiell Hälsa (betyg B) och nyckeltalet sparnivå 0 – 10:15, Teorin för sparandet 10:15 – 16:20, Räntesnurror och förmedlade lån 16:20 – 18:10, Kommunallagens hushållningskrav kontra balanskravet 18:10 – 19:20, Sparandets tre kritiska nivåer 19:20 – 20:00, Avtalspensionsskulden 20:00 – 23:00, Ny- och reinvesteringar 23:00 – 23:40, Mättrend och betyg 23:40 – 26:40, Nyckeltalet kapitalbildning 26:40 – 34:30, Kan sälja och hyra hyfsa betyget? 34:30 – 38:20, Var Lerum underinvesterad? 38:20 – 42:00, Hur hanteras leasing? 42:00 – 43:40, Onödiga investeringar och privata husköp? 43:40 – 46:20, Amorteringstider och leasing? 46:20 – 49:00, Underinvesteringar ger bra betyg? 49:00 – 52:50, Önskelistor och igångsättningstillstånd 53:50 – 55:60, Skulderna växer snabbt 55:60 – 57:00 och därefter slut.

SE VIDEO KLICKA HÄR FÖR DEL 3 av 4 
INNEHÅLL:Analysfrågan Finansiella risker (betyg B) och nyckeltalet investeringsrisk 0 – 4:40, Investera ihjäl sig 4:40 – 6:45, Ekonomistyrningens taktik 6:45 – 9:50, Resultatenheter och styrning genom ansvar 9:50 – 23:30, Rationaliseringsinvesteringar och hantering av överbud 23:30 – 26:55, Måste skatten höjas p g a kostnadsökningar? 26:55 -28:15, Greklandskommuner eller snabb skulduppbyggnad 28:15 – 30:30, Är ekonomiska synsätt relevanta vid politisk styrd verksamhet? 30:30 – 35:10, Kassabalanseffekten och skuggbanken KommunInvest 35:10 – 37:50, Kommunbubblan 37:50 – 41:30, Lerum förlorare i utjämningen 41:30 – 46:15, Utjämningens principer då och nu 46:15 – 50:30, Hur utjämningen förstör det lokala företagsklimatet 50:30 – 58:30, Företag och ungdomar är skattekänsliga 58:30 – 60:00 och därefter slut. 
 https://www.youtube.com/watch?v=MpXZ64Jn6FA
SE VIDEO KLICKA HÄR FÖR DEL 4 av 4

INNEHÅLL: Analysfrågan Finansiella möjligheter (betyg A) från utjämningen till tre nyckeltal för finansiella möjligheter 0 – 3:25, Nyckeltalet skattehöjning 3:25 – 4:05, Nyckeltalet avgiftshöjningar 4:05 – 8:10, Vid höga kostnader finns en falsk avgiftspotential? 8:10 – 15:10, Nyckeltalet kostnadspress och slutsatser 15:10 – 18:20, Är kvaliteten med? 18:20 – 20:50, Läget i Sorsele 20:50 – 23:00, Läget i Solna 23:00 – 25:00, Ska byar läggas ner? 25:00 – 28:00, Utjämningen slår mot Lerum, vi betalar ju mer och mer? 28:00 – 30:35, Medborgarna hålls okunniga? 30:35 – 34:15, Alla får väl bidrag? 34:15 – 35:30, Utjämningen tillämpad inom EU 35:30 – 39:00, Analysen beskriver Lerum? 39:00 – 40:40, Ekonomin kan inte vara överordnad verksamheten? 40:40 – 42:30, Avslutning 42:30 – 46:05.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

DEBATT: Sven Boreis replik till Henrik Ripa

Nästa Berättelse

Nu saneras Garveriets mark

Senaste artiklarna