Sex byggförslag för Herrgårdsbacken

Nu finns sex olika förslag på hur Herrgårdsbacken kan se ut i framtiden. På kort tid har exploatörerna – byggare och arkitekter – arbetat fram sina bidrag till Kommunens Markanvisning.
Vyn över centrum, Sävelången och Säveån är Herrgårdsbackens främsta tillgångar, förutom dess centrala läge. Området är attraktivt för såväl boende som byggare. Här ska byggas 60 lägenheter, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Totalt 8 000 kvadratmeter bostadsyta. Med byggstart våren 2015. Förslagen från de sex exploatörerna visar på spännande lösningar.

Här är tävlingsbidragen

1 Många bostäder i markplan
Klicka här för att se tävlingsbidrag Nr 1

Nr 1 Förslag av Tornstaden och Kanozi Arkitekter
Nr 1 Förslag av Tornstaden och Kanozi Arkitekter

2 Byggnader trappar ner för vyn
Klicka här för att se tävlingsbidrag Nr 2
Nr 2 Förslag av Skeppsviken Fastighets AB och efem Arkitektkontor AB
Nr 2 Förslag av Skeppsviken Fastighets AB och efem Arkitektkontor AB

 

3 Småskaligt framtidsorienterat 
Klicka här fär att se tävlingsbidrag Nr 3

Nr 3 Förslag av Rydlers Bygg och Glantz Arkitektstudio
Nr 3 Förslag av Rydlers Bygg och Glantz Arkitektstudio

 
4 Byggemenskap och lokalt engagemang
Klicka här för att se tävlingsbidrag Nr 4

Nr 4 Förslag av Gimnova AB, Radar arkitektur & planering AB och Fristad Bygg AB
Nr 4 Förslag av Gimnova AB, Radar arkitektur & planering AB och Fristad Bygg AB

 
5 Porten till naturen
Klicka här för att se tävlingsbidrag Nr 5
Nr 5 Förslag av What! arkitektur och AF Gruppen
Nr 5 Förslag av What! arkitektur och AF Gruppen

 
6 Fokuspunkt för stråk och socialt liv
Klicka här för att se tävlingsbidrag Nr 6
Nr 6 Förslag av Peab och Krook & Tjäder
Nr 6 Förslag av Peab och Krook & Tjäder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Forsränning
Tidigare Historien

Forsränning i Floda

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Stort intresse för bostadsområdet i backen

Senaste artiklarna