/

Se skillnad på mänskliga rättigheter och rättigheter!

Sven Borei
Sven Borei

Ingen del av världen anser sig ha så många rättigheter som västvärlden och få av dessa länder står i klass med Sverige i detta tänkande. Lerum är inget undantag. En hög levnadsstandard och ett omfattande välfärdssystem har vilselett oss till tron att vi har i princip rätt till allt utan att behöva ta ansvar för något. Men vi har fel.
Utvecklingen av denna tro har lett till en farlig sammanblandning av vad som är mänskliga rättigheter och vad alla de andra rättigheterna består av. Det finns faktiskt tre typer av rättigheter, inga av dom lika de andra.  Högsta rang har våra medfödda okränkbara primära mänskliga rättigheter följda av vad som kan kallas sekundära rättigheter. Sen kommer allt vi inbillar oss att vi har rätt till, sådant som vi ger oss själva tillåtelse att göra eller äga eller säga. Vi kan kalla den tredje klassen för privilegier.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Som människa äger vi primära mänskliga rättigheter oavsett vem vi är, var vi bor eller vad vi gör. En gång född har man rätten till att leva och att göra så i frihet samt att bygga upp ett värdigt liv. Dessa övergripande primära mänskliga rättigheter är i stort universella och finns även i naturkulturer. Där de inte är nedskrivna finns muntliga traditioner som berättas från generation till generation, ofta som delar av livsåskådningsfilosofier.
RÄTTIGHETER
De sekundära rättigheterna, å andra sidan, skapas av samhället för att skydda och möjliggöra de primära mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter och skyldigheter är nedskrivna i både juridiska och religiösa dokument och inkluderar sådant som yttrandefrihet, skydd mot övergrepp av alla de slag, erläggande av skatter, jämställdhet,  samt vissa sociala och hälsorelaterade rättigheter. Även rätten och skyldigheten till att delta i val inordnas här. Och där dessa regler inte är nedskrivna finns muntliga traditioner som också berättas vidare, i detta fall som delar av samlevnadsstrukturen. Alla balanseras av ansvar, också kallade skyldigheter. Vi får vissa rättigheter för att verkställa våra medfödda mänskliga men i samma stund accepterar vi vissa begränsande skyldigheter för att inte inkräkta på andras mänskliga rättigheter.
PRIVILEGIER
Vad våra primära och sekundära rättigheter inte ger oss är ofta just det vi hävdar vi har rätt till. Jag vill kalla dessa privilegier. Denna grupp kan göras mycket lång och faktiskt innehåller mycket få rättigheter. Ändå är det dessa vi fokuserar mest på. Våra mänskliga rättigheter är sällan i våra tankar – vi äger dem och kan i västvärlden inte berövas dem. De sekundära rättigheterna är del av vårt dagliga liv och står utanför vår kontroll. Men från vad varken de primära eller de sekundära rättigheterna ger eller begränsar, tar vi åt oss som privilegier. Vi skövlar naturen på olika sätt för att vi kan. Vår individuella konsumtion skapar otaliga problem. Vi slösar hejdlöst med ändliga resurser. Vi slänger mat och överanvänder vatten utan en tanke. Vi gör detta och mycket mer för att vi får och kan och i västvärlden har råd – tror vi.
MÄNSKLIG SKYLDIGHET
Kort sagt – mänskliga rättigheter har man – andra rättigheterna kan man få eller ta. De mänskliga rättigheterna är medfödda, medan de sekundära rättigheterna och skyldigheterna finns till för att säkra de mänskliga för alla. Vi ska göra allt för att se till att alla individer kan fullborda sina mänskliga rättigheter. Och vi ska använda oss av de sekundära rättigheterna och vårt samvete för att se till att våra självtagna privilegier inte förgör allas medfödda rättigheter. Det är vår största och sanna mänskliga skyldighet.
photo 1SVEN BOREI
Debattören är översättare och fritidspolitiker, samt ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter av International Federation of Translators, Chairman, Human Rights Committee
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Tunnelbyggaren ville lösa tvisten utan rättegång

Nästa Berättelse

Spadtag för unikt bullerplank

Senaste artiklarna