////

Spadtag för unikt bullerplank

 

Birger Rosén efter spadtaget.
Birger Rosén efter spadtaget.

-Att minska bullret i kommunen är viktigt för invånarna i Lerum, säger Birger Rosén(M), förste vice ordförande i Kommunfullmäktige och sätter spaden i jorden.  Det är klarsignalen för byggandet av det solfångande bullerplanket Noisun.
Ett tjugotal personer har samlats på gräsytan mittemot macken intill tågstationen Aspedalen. Ett partytält är uppspänt över ett bord som dukats med en enklare salladslunch och dryck. Det är en milstolpe som markeras när Birger Rosén tar spadtaget och gör hål i gräsmattan. Det var Lerumsbon Björn Leuchovius som 2009 kläckte idén om att ett bullerplank kunde ha dubbelfunktionen att också fånga energi. Noisun är ett unikt projekt där vatten testas som bullerskydd, det vill säga vattnet i solfångarna är ljuddämpande.
Ett tjugotal personer har samlats på gräsytan mittemot macken intill tågstationen Aspedalen.
Ett tjugotal personer har samlats på gräsytan mittemot macken intill tågstationen Aspedalen.

Nu ska detta plank bli drygt 400 meter långt, en meter tjockt med en 60 procentig lutning och svarta glaspaneler. Det ska sättas upp mellan järnvägen och Göteborgsvägen, från företagscentret Takåsen till Aspedalens station. Projektet är världsunikt. Multidesign är intressant i dessa sammanhang. EU har öppnat plånboken. Bullerskyddet ska bli en demonstrationsanläggning.
-En viktig dag var när ansökan till EU-kommissionen beviljades, säger Peter Rosengren, kommunens projektledare för Noisun.
Kostnaden beräknas till 23 miljoner kronor, varav EU stöttar med 5 miljoner kronor.
Rädda för krypströmmar
Flera av gästerna på gräsmattan är lokala politiker och tjänstemän samt entreprenörer. Ingenjör Kent Andersson från konsultföretaget WSP Group har haft en viktig roll i att Noisun nu kan förverkligas. Han kom in i projektet i mars 2013 som uppdragsledare. På frågan vad som varit det mest kniviga i projektet Noisun svarar han:
-Det var svårt att övertyga Trafikverket om att solfångarplanket inte kommer påverka järnvägen på något sätt. De var rädda för att krypströmmar skulle kunna störa signalsystemet.
Han berättar att Trafikverket slutligen efter flera månader, många turer med allehanda experter och beräkningar, godkände det unika bullerplanket.
Vid årsskiftet ska planket stå klart. Entreprenören som ska bygga heter Sveab. De har tidigare byggt bullerplank, men aldrig ett med solfångare. Det är världsunikt att samtidigt stänga ute buller och släppa in energi.
TEXT & BILD
TITTI THORSELL
FOTNOT: Konsultföretaget WSP Group är brittiskt noterat på Londonbörsen sedan 2012.
BULLERSKYDDETS LÄNGD
Bullerskyddet blir totalt 450 m långt. Bullerskyddet börjar intill perrongen vid Aspedalens pendeltågsstation och går över bron. Den här sträckan är ca 50 meter och här kommer det att vara ett traditionellt bullerskydd. Solfångardelen startar efter bron och går ca 400 m österut.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Se skillnad på mänskliga rättigheter och rättigheter!

Nästa Berättelse

Floda torg får broförbindelse

Senaste artiklarna