//

Säveålaxen hindras vid Hillefors kraftverk

Säveån har långt före människorna etablerade sig här Lerum efter den senaste istiden haft både

Säveålax
Foto: Martin Falklind

laxar och öringar som vandrade upp från havet. Havsnivån var mycket högre så de hade lätt att ta sig ända upp till Mjörn. Så småningom sjönk havsnivån och det blev forsar fall som de kämpa sig förbi. De första människorna som upptäckte den rika tillgången på lax var jägare och nomader som besökte trakterna tillfälligtvis. Efterhand började man bli mer bofasta där det fanns tillgång på mat. En sådan plats var Skallsjö ängar där man hade gott om vilt och Säveåns laxar som kom i stora mängder och var lättfångade i de grunda forsarna. Man ser filmer från Alaska när laxarna stiger i floderna och björnarna står och fiskar med ramarna, förmodligen såg det likadant ut i Säveån.

Kvarnar och sågar hindrade
Några tusen år senare började man bygga kvarnar och sågar och dämma i ån. Laxen fick då allt svårare att ta sig upp till källflödena, men det fanns ändå ett laxbestånd som var så stort att man årligen fick lämna några tunnor saltad lax till Älvsborgs Slott från det fasta laxfisket i Kåhög. Fram till 1700-talet vet man i alla fall att laxen kunde ta sig upp till Mjörn.  Efterhand blev det så stora hinder bland annat i Hedefors så de kunde inte komma förbi. Dessutom blev Säveåns vatten förorenat av olika utsläpp i början på 1900-talet och det blev ännu färre laxar. Det fanns ändå ett litet bestånd som överlevde och ägarna av Jonsereds industrier bedrev ett fastfiske och ett sportfiske nedströms Aspen.

Laxarna kunde inte ta sig längre upp i Säveån än det fasta fisket vid Aspen och hindrade dammbyggnaden laxarna att vandra längre upp. Det var bara på denna lilla sträcka nedströms Aspen som laxarna kunde föröka sig.

Fiskdöd på 60-talet
På 1960 talet så dödades alla laxar nedströms Aspen vid två tillfällen med ett par års mellanrum, genom rikliga avloppsutsläpp som gjorde att det blev algblomningar i Aspen.  Tack vare en del av Säveålaxarna fanns ute i havet så kunde dessa gå upp i ån för att leka. Det blev ett litet bestånd i Jonsered. Sportfiskarna tog initiativet att fånga avelslax som kramades på rom som lades in på en fiskodling och föddes upp till smålaxar som sedan släpptes ut i Säveån efter ett par år.

Dessa sam sedan ut i havet och växte sig stora och kom tillbaka i Säveån för att leka. Vattnet i Säveån hade då blivit mycket renare och beståndet överlevde. 1980 fick Sportfiskarna i Göteborg uppdraget att förvalta fisket nedströms Aspen vilket organisationen har gjort de senaste 40 åren med stor framgång. Årligen fångas på sportfiske ett femtiotal laxar vissa år som i år bara 20 och de bästa åren uppemot 200 laxar den största på 17 kilo.

Bort med vandringshindren
Lekområdena nedströms Aspen när bara en liten del av de ursprungliga

Hoppande lax vid Hillefors
Foto: Martin Falklind

reproduktionsområdena. Sportfiskarna tog då initiativet att försöka få bort vandringshindren längre upp i ån, men möttes av ett kompakt motstånd från lokala fiskeklubbar som ville ha Säveån för sig själva och bara fiska öring. Det hjälpte inte hur vi förklarade att laxen hade funnits där tidigare och att det gällde att återskapa det naturliga. Detta var på 70-talet och jag blev det största hatobjektet för dessa sportfiskare.

Laxtrappa vid Hedefors
Vi började tillsammans med Vattenfall att bygga laxtrappor förbi Jonsereds kraftverk som hade stoppat all laxvandring, så att laxarna kunde simma upp i Aspen. Tyvärr blev det stopp vid kraftverket i Hedefors. Vi började då ett opinionsarbete på alla nivåer och samlade in pengar till en fiskväg förbi kraftverket. Till slut byggdes fiskvägen vid Hedefors för många miljoner. Nu är det stopp vid Lerums kraftverksdamm i Hillefors och är det den kampen vi nu kämpar.
Kristian Pedersen

5 Comments

  1. En viktig fråga för många och för ett rikare liv i och längs ån. Gå gärna in och rösta på Kristians medborgarförslag på Lerum.se.

  2. Precis. Eller under Nääs bro. Vilken fröjd för alla naturvänner om fisken som en gån levde i våra insjöar åter kunde leva där.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Centrumvärdens rapport vecka 42

Nästa Berättelse

Utvecklingen i Floda – resultatet av Floda BID

Senaste artiklarna