////////

Mäter mobiltäckningen

mobiltäckning
Exempel på täckningskarta. Ju grönare punkt desto bättre täckning.

Lerums kommun mäter mobiltäckningen i kommunens alla delar. Mätutrustning skickas med Renovas sopbilar som kör i de olika kommundelarna. Resultatet kommer att presenteras via kommunens webbplats och täckningskollen.se där invånarna kan se vilken leverantör som levererar bäst täckning där man bor.
Den oberoende täckningsundersökningen genomförs för att säkra kommunikationen som blir allt mer digitaliserad och som ett stöd vid upphandling av telefoni och dataöverföring.

– Kommunen kommer bland annat att mäta täckningen hos invånare inför övergången till digitala trygghetslarm. Vi mäter också för att så långt det är möjligt säkra vår kommunikation vid kris, säger Daniel Nettby, IT-chef i Lerums kommun.
Mätutrustningen består av ett antal mobiltelefoner som mäter signalstyrka på 2G-, 3G- och 4G-nät hos de vanligaste leverantörerna. Mätningen startade i november och pågår in i januari. I slutet av januari presenteras resultatet av täckningsmätningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Dagens Jörnmark

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

DEBATT Kulturarvets bevarande för samhällets in- och utveckling

Senaste artiklarna