///

LAUENSTEIN: Okunniga moderater

LEDARE För drygt 10 år sedan antog kommunen, under moderaternas ledning, miljömål för arbetet med förorenade områden. Senast 2015 skulle alla högriskområden vara åtgärdade.
Garveriområdet har av länsstyrelsen klassificerats som ett högriskområde. Ägaren till Garveriet har åtgärdat sin del, eftersom det är klart att fastighetsägaren är ansvarig när fastigheten köpts efter miljöbalkens inträde.
I EN UTREDNING* som gjordes av kommunens miljöenhet 2010 skriver utredaren följande:
”…ansvarsutredningen visade att ingen verksamhetsutövare kunde ställas till svars. Det kunde inte heller någon av de nuvarande fastighetsägarna, då fastigheterna förvärvats innan miljöbalkens inträde. I dessa fall faller ansvaret på det allmänna, det vill säga kommunen. Lerums kommun har därför bedömts juridiskt ansvarig för föroreningarna.”
Utredningen gällde Ljungdahls färgfabrik i Lerum och bara utredningskostnaderna för kommunen var sexhundratusen kronor.
NÄR DET GÄLLER Lerum Fjärrvärmes mark vid Garveriet har grannfastigheten stått för hela utredningskostnaden. Lerum Fjärrvärme, som tidigare hette Lerum Energiproduktion, är sedan länge ägare till åkanten vid Garveriet – köptes 1997 från Lerums kommun. Formellt är de inte ansvariga utan det är kommunens ansvar att sanera.
DET ÄR KLART OCH TYDLIGT att moderaterna inte är pålästa vare sig i ansvarsfrågan eller vad gäller de miljömål som de själva varit med om att besluta. Trots att (miljö)kommunen är ensam ansvarig enligt den egna utredningen, vill inte moderaterna ställa sig bakom ett beslut där en privat fastighetsägare erbjuder sig att dela kostnaden för saneringen.
DEN NYA MAJORITETEN har inte låtit pengarna rinna mellan fingrarna – den har genom samverkan sparat minst åtskilliga kronor åt kommuninvånarna.
* Källa: Miljörapport  sidan 7, punkt 3.3
Rapport upprättad om markförorening vid före detta Ljungdahls färgfabrik

 
Lennart LauensteinLennart Lauenstein
Chefredaktör FlodaNyheter.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Barnens fest på Nääs

Nästa Berättelse

Flodafesten i bilder

Senaste artiklarna