////

Kommunalråd i Lerum: Eva Andersson, C

Eva Andersson (C) Fotograf: Helene Bergman
“Staden tror ofta att man klarar sig utan landet, men så är det inte” säger Eva Andersson.

 
-Politiken är själva livet! Den ska få livspusslet att fungera för människor.
Eva Andersson, 55 år, centerpartist och kommunalråd på halvtid, har ansvar för området stöd och omsorg i Lerums kommun.
Hennes politiska övertygelse handlar om att slåss för den lilla människan när systemet blir för hårt. Politiken fick en ny dimension när hon fick en funktionsnedsatt son och hon var tvungen att själv tampas med samhällssystemet.
– Jag kände mig många gånger så maktlös, så ruskigt liten. Det var då jag försökte förstå hur allt fungerade och själv ville vara med och påverka.
-Min grundsyn är att hellre öppna upp systemet än att stänga det, säger Eva, där vi sitter i ett sammanträdesrum högst upp i kommunalhuset. Härifrån kan vi se hur stora delar av Lerums tätort breder ut sig.
Eva Andersson är nära jorden. Tillsammans med sin make äger hon en gård i Gråbo där inriktningen idag är skog och vallproduktion. Tidigare fanns ett antal mjölkkor och inackorderade hästar. Det var också i Lantbrukarnas Riksorganisation, LRF, hon redan som ung började sitt liv som förtroendevald.
DET BLEV MÅNGA RESOR till Stockholm när hon i slutet på 90-talet blev invald i Riks LRF.
Evas hjärtefråga var att kampanjen Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk skulle bli verklighet. Liksom att staden behöver landet och tvärtom.
-Staden tror ofta att man klarar sig utan landet, men så är det inte. Det mesta som staden använder sig av kommer från landet så det är viktigt att det finns människor kvar även på landsbygden som bor och verkar.
– När jag var aktiv i LRF märkte jag att jag kunde påverka och blev intresserad av politik. Men jag hade ingen aning om hur det politiska systemet fungerade.
Men hon tackade ändå ja när Centerpartiet frågade henne om hon ville bli aktiv i lokalavdelningen.
Arbetet i LRF är för längesedan ett avslutat kapitel och Eva fokuserar nu helt och hållet på den kommunala politiken, som hon tycker är oerhört stimulerande.

Jag skulle välkomna en debatt om det här med jobben

Den senaste mandatperioden var hon ordförande i beredningen Näringsliv och Turism.
Beredningen tog fram en Näringslivsstrategi som godkändes av kommunfullmäktige. Där finns ett mål att från år 2012 till 2015 skapa 1 000 nya jobb inom Lerums kommun.
DET MÅLET HAR INTE infriats och det har riktats en del kritik för den sakens skull.Eva Andersson (C)
– Jag är medveten om det, men jag ser det inte som ett personligt misslyckande. Min tes är att vågar man inte misslyckas så lyckas man inte heller, säger Eva.
I målbeskrivningen fanns också att kommunfullmäktige skulle följa upp hur det gick varje år.
– Det har inte heller skett, vilket jag starkt ogillar. Jag skulle välkomna en debatt om det här med jobben. Det är viktigt att människor vågar ifrågasätta. Vi politiker skapar inga jobb, men vi kan ge förutsättningarna för att jobb kan skapas.
NU ÄR HON ALLTSÅ KOMMUNALRÅD för sektorn Stöd och omsorg och vill gärna föra en dialog med dem det berör.
– Jag tror att medborgarna har ett behov av ett politiskt öra. Det finns så många grupper, som till exempel pensionärer och funktionsnedsatta, som vill komma i kontakt med oss politiker. Vi vill också gärna träffa och lyssna på dem. Medborgarna ska veta att de kan kontakta oss. Vi politiker kan inte lösa problemen direkt, men vi kan ta in och upp frågorna i den politiska organisationen.
Eva Andersson påpekar att politikerna inte är utförarna utan att det är tjänstemännen som arbetar i kommunen. Och hon vill att kommunmedborgarna ska få ökad tillit gentemot såväl politiker som tjänstemän.
-VI MÅSTE ALLA SOM arbetar i kommunens organisation kunna säga att vi har gjort så gott vi har kunnat. Kommunen är en politisk organisation som styrs av lagstiftning via politiska mål. Som tjänsteman måste man gilla läget, säger Eva samtidigt som hon är mån om att poängtera att politikerna inte ska peta i tjänstemännens jobb.
– Men vi måste alla komma ihåg att vi är till för kommunens medborgare och inte tvärtom. Jag brukar fråga mig själv när jag går hem från jobbet:
“Vad har jag gjort för Lerums kommuns medborgare idag?”
TEXT & BILD: HELENE BERGMAN
helene.bergman@flodanyheter.se
Nästa artikel i serien Kommunalråd i Lerum: Rutger Fridhom (MP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Ryttarföreningen hotas av konkurs

Lennart Lauenstein
Nästa Berättelse

Lauenstein: "Heder åt Wannholt!"

Senaste artiklarna