Lauenstein: "Heder åt Wannholt!"
Lennart Lauenstein, chefredaktör
///

Lauenstein: "Heder åt Wannholt!"

LEDARE
Rapport fr
ån Aten
Har nu varit i Aten i en vecka i författarförbundets hus. Följer givetvis vad som händer hemma – då inte minst debatten om Västlänken – och kan inte avhålla mig från att kommentera en debattartikel. Läs den gärna genom att klicka här.
Nya vägar och järnväg – Ja
Det var verkligen en märklig debattartikel av i GP av Anders Högström från Lilla Edet. Märklig både vad avser Västlänken och hur demokratin fungerar.
Först är Västlänken en fråga av riksintresse och sen är den en ickefråga i Stockholm. Om det är en ickefråga i Stockholm måste vi väl göra det till en viktig fråga där, eftersom infrastrukturfrågorna är avgörande för Göteborgs framtid. Och vill vi påverka Stockholm måste vi först övertyga våra lokala politiker – de är ju våra representanter. Men det är klart att det går att ändra på ett beslut – illa vore det annars.
Infrastruktursatsningar nödvändiga
I debatten framstår det ofta som att motståndarna till Västlänken är emot en satsning på infrastrukturen. Min uppfattning är att det inte alls är så, utan snarare tvärtom.
Alla jag mött har ansett att trafiklösningarna i Göteborg är katastrofala. Infrastrukturproblemen borde ha lösts för årtionden sedan.
Ingen har heller förnekat att infrastrukturen i Göteborg är av riksintresse. Men väldigt många har sagt att den här lösningen är galen och att det finns både smartare och billigare lösningar.
Ett exempel på galna lösningar är Göta-Älvbron. En antingen/eller fråga. Antingen bygger man en högbro så att de stora båtarna går under eller också bygger man en lågbro så att man vinner mark på båda sidorna. Eftersom man inte har kunnat komma överens har kompromissen blivit en tolv meter hög bro. En höjd som gör att man får öppna för nästan alla båtar, även fritidsbåtar, utan att vinna maximalt med mark vid brofästena. Undrar just om det var tjänstemännen på Trafikverket och i kommunen som tillstyrkte detta?
Lita på tjänstemännen
Det är klart att man ska lita på tjänstemännen. Det är ytterst ovanligt att de har någon dold agenda. Men de kan ha fel och det kan finnas politiska direktiv. Som politiker är det en av dina viktigaste uppgifter att ifrågasätta, dvs ställa de svåra frågorna. Kan inte tjänstemännen ge svaren så håller inte utredningen. När det gäller Västlänken verkar det som om de lokala politikerna varit så förblindade av pengar från Stockholm, att de glömt ställa de svåra frågorna.
Riggade utredningar
“Att påstå att tjänstemän genomför en utredning med ett beställt resultat är påhopp som inte är värdiga politiker som vill leda Göteborg.” Så skriver Anders Högström i sin debattartikel. Men det är tämligen självklart att en tjänsteman inte presenterar en utredning som går stick i stäv med politikernas intentioner och önskemål.
Gör du det blir du inte gammal på jobbet. Det säger jag som gammal kommunal tjänsteman.
Heder åt Wannholt
Heder åt en person som vågar säga nej och som vågar riskera sin politiska framtid för en sak som han tror på. Ska demokratin fungera måste sakfrågan vara viktigare än partilojaliteten.
Lauenstein: "Heder åt Wannholt!"
Från författarförbundets hus i Aten
Lennart Lauenstein
Ansvarig utgivare
FlodaNyheter.se
 
 
 

Lämna ett svar

avatar
  Prenumerera  
Notifiera av
Lauenstein: "Heder åt Wannholt!"
Tidigare Historien

Kommunalråd i Lerum: Eva Andersson, C

Lauenstein: "Heder åt Wannholt!"
Nästa Berättelse

Kommunalråd i Lerum: Rutger Fridholm, MP

Senaste artiklarna