Lennart Lauenstein

Kommunalråden missnöjda med Telia

4

Samtliga kommunalråd markerar sitt missnöje med Telia som trots beviljade statliga bidrag ändå inte fullföljer sina planer att bygga ut bredbandsnätet i kommunen. Beskedet innebär att Lerums kommun i dagsläget kommer nå det tidigare målet om 90 procents täckning 2020, men inte riksdagens mål om 95 procent. Vi är kritiska till Telias beslut angående de

Rent, snyggt, tryggt och trevligt i Lerums Centrum

TrygghetsjourSolkatten – affärerna vid Bagges Torg – får trygghetsjour. Stora Lundby Fastighetsutveckling AB, som äger Solkatten, har träffat avtal med Securitas om Trygghetsjour. Ledord i vår strävan att skapa ett kundvänligt köpcentrum och attraktiv omgivning är Rent, Snyggt, Tryggt och Trevligt med ambitionen att kunna erbjuda en trygg och säker handelsplats för våra kunder och

Tralala om Helvetet vi kallar Livet.

/

Flodabon Ola Hedén och Lars Classon, son till Krister Classon (Stefan och Krister) kommer till Dergårdsteatern med sin rosade föreställning. En komedi med allvar i botten som har fått fantastiska lovord. ”Vi är nästan lite förvånade själva om man får säga det. Vi visste att vi hade en bra föreställning, men vi är överväldigade” säger

Tryggt i Gråbo

Fredag förmiddag besökte kommunpolis Eva Strömblad Centrumkyrkan för att tala om Gråbo. Värd var Medskapandegruppen i Gråbo som hade bjudit in handlare och företagare. Det konstaterades att antalet anmälda brott ligger på samma nivå som i övriga kommunen. Eva Strömblad konstaterade att Gråbo blivit mycket tryggare jämfört med för tio år sedan. Under det gångna

Pressens opinionsnämnd klandrar Lokalpressen

/

Pressens opinionsnämnd klandrar Lokalpressen i Lerum och indirekt Floda Nyheter för kränkande artiklar om kommunens jurist. Uttalande av Pressens Opinionsnämnd dnr. 18599, exp. nr. 55/2019PON klandrar Lokalpressen Lerum för obekräftat rykte om kommunjurist Lokalpressen Lerum klandras av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed, då tidningen utan belägg antytt att en kommunjurist

Medborgardialog för trygghet i din kommun

/

Polisen gör nu en undersökning om tryggheten i Lerums kommun. Genom att svara på enkäten har du nu chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.Klicka på länken nedan och besvara frågorna.  Medborgardialog Lerums kommunSvara senast 1 december. 

Kommunen lyssnar

///

Efter det att grusgropen spärrades med stora stenar har Gråborundan inte kunnat användas av barnvagnar, rullstolsburna eller personer med rullator, . Kommunen har lyssnat på protesterna och gör nu öppningar i stenhindren längs Gråborundan. Så här skriver kommunen: “Kommunen ska nu göra nästa insats av arbetet vid grusgropen och Gråborundan. Liksom tidigare handlar det om

Isbanan på gång

2

Snart är det det dags. Arbetet med isbanan pågår för fullt. I avvaktan på bygglov för containern med isaggregat, monteras sarg och kylrör. Det var förra året som  Solkattens tidigare VD Magnus Kroon och Utvecklingsbolagets VD Daniel Liljeblad tog initiativ till det som skulle bli en succé – en isbana mitt på Bagges Torg. Så

1 2 3 7