/

Vind i seglen för Järnvägsföreningen

 
Västra Stambanans kritiska flaskhals måste byggas bort. Så säger Björn Stahre, ordförande och Lennart Wassenius, vice ordförande i Järnvägsföreningen.


Med begränsade investeringar skulle restiden mellan Göteborg och Stockholm kunna kortas till 2 timmar och 30 minuter.
För att passera flaskhalsen Göteborg – Alingsås krävs utökad kapacitet. En tunnel norr om Aspen skulle lösa kapacitetsproblemen för lång tid framöver. Att bygga fler spår utefter den gamla stambanan – genom Lerum och Floda – har Trafikverket avvisat av kostnadsskäl. En tunnel skulle dessutom öppna för snabba regionaltåg mellan Göteborg och Alingsås.
Lennart Wassenius menar att ett av hoten mot en effektiv kollektivtrafik i regionen är Västlänken. Många alternativ har presenterats som skulle vara såväl effektivare och billigare än Västlänken. Det är inte bara Gårdalänken utan nu även Spårplanen. Spårplanen bygger på att låta in och utgående pendeltåg korsa varandra planskilt med stora kapacitetsvinster som följd.
Lennart Wassenius tror och hoppas att Västlänken blir den stora valfrågan nästa år och menar att än är det inte för sent att stoppa tokigheterna.
Länkar:
Järnvägsföreningen i Lerum
Medborgardialogen
Skona Göteborg
Stoppa Västlänken
Trafikverket
Västlänken – Göteborgs stad
Västlänken – Västtrafik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Tinna och Lia sprider Cultural planning

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Flodabo "fixade" Göteborg

Senaste artiklarna