Vattenpalatset: Förvaltningen vill riva och bygga nytt på annan plats

 

Vattenpalatset

”Förvaltningens förslag är att gå vidare med det alternativ som innebär att bygga en ny mer traditionell anläggning.  Bedömningen är ett det är möjligt att bygga en ny anläggning till ungefär samma kostnad som att renovera nuvarande om man bara tar hänsyn till produktionskostnaden. Att renovera nuvarande anläggning innebär att Lerums kommun blir utan bad under renoveringstiden vilket beräknas ta 1-2 år. Tills en mer långsiktig lösning är genomförd föreslår förvaltningen att anläggningen drivs i egen regi.”

Bakgrund
Lerums Vattenpalats uppfördes 1988 som en tillbyggnad till den befintliga idrottshallen från 1950. Det skedde en utbyggnad 2003. I en ny byggnad iordningställdes en undervisningsbassäng.

Skadestånd?
Verksamheten drivs av företaget Actica. Kommunen har sagt upp avtalet och det upphör den 31/12 2020. Actica har begärt medling hos Hyresnämnden i Göteborg. Om inte parterna kommer överens skall det meddelas till hyresnämnden senast den 31 augusti. Därefter tar hyresnämnden ställning till Acticas krav på kommunen.

Skadeståndet ska ersätta hela hyresgästens skada på grund av uppsägningen. Hyresgästen skall försättas i samma ekonomiska situation som om uppsägningen inte hade ägt rum. Hyresgästen har alltid rätt till skadestånd motsvarande en årshyra enligt det uppsagda hyresavtalet, s.k. minimiskadestånd. Kan hyresgästen visa att skadan är större har hyresgästen rätt att få hela skadan ersatt.

Vattenpalatset dragplåster
Vattenpalatset är det främsta dragplåstret i Lerums centrum. Äventyrsbadet lockar inte bara lerumsborna utan även besökare från kommuner runt omkring. Under föregående år besöktes Vattenpalatset av 230 000 personer. En besökssiffra som ingen verksamhet i Lerums centrum  kan konkurrera med. Det gör att Vattenpalatset kommer som god tvåa efter Nääs slott, som har cirka 300 000 besökare per år. Någon utredning har inte gjorts om vad Vattenpalatsets besökare betyder för Lerums centrum. På kommunens hemsida om besöksnäringen nämns inte Vattenpalatset, trots att det är ett av de främsta besöksmålen i kommunen.

Stenkullen ett alternativ?
Förvaltningen bedömer att det kostar ungefär lika mycket att totalrenovera Vattenpalatset som att bygga en ny simanläggning (i Stenkullen?) – ca 85 miljoner kronor. För att tillgodose så många behov som möjligt till en rimlig kostnad föreslås en normalstor anläggning med en 25- metersbassäng om 6-8 banor kompletterat med en tillgänglighetsanpassad undervisnings- och rehabiliteringsbassäng.

Förvaltningen vill ge sig in i badbranschen
Förvaltningen vill driva badet i egen regi under de kommande fem åren. Hur det skall gå till framgår inte av förslaget. I Vattenpalatset finns idag café med servering, biograf med sittplatser för 119 personer, bowlinghall med 10, solarium och gymanläggning.

Vad vill politikerna och vad vill lerumsborna?
När nu tjänstepersonerna sagt sitt återstår att höra vad politikerna vill. Än mer intressant vore att veta vad lerumsborna vill. Vad våra förtroendevalda vill kanske vi får veta när kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat frågan.

Bild och text: Lennart Lauenstein

Länk till beslutsunderlaget.

 

 

 

2 Comments

 1. Något nytt vattenpalats får man i varje fall inte för 85 Mkr. Nolhagabadet i Alingsås kostade över 300 Mkr så vem som helst kan förstå att 85 Mkr inte räcker till något annat än en plaskdamm i en plåthall utslängt på en parkeringsplats i Stenkullen.

 2. Jaha, och vem vill ha externa besökare till stor del från Angered???

  Det var mycket bättre när vi åkte till Alingsås med våra barn och lärde dem simma där.

  Kommunen skall vara till för oss som bor här. Det är bra om den kan locka hit arbetstillfällen, men inte nya invånare eller besökare.

  Man bor här för att det är en TRYGG sovstad. Om kommunens budget behöver nyinflyttade är det ett dj-a pyramidspel.

  Särskilt badbassänger har blivit ett stort problem i det nya Sverige. Sexuella trakasserier. Och flytande fekalier i bassängerna. Jag har inte varit i ett badhus på minst 5 år och tror inte jag någonsin kommer att besöka något mer i mitt liv. Lerum är fullt med fina sjöar. På sommaren bad och vissa vintrar skridskor.

  Så, bäst är att riva. Punkt. Inget mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Upphandling Hedegårdens äldreboende överklagad

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Front fortsätter överfakturera

Senaste artiklarna

Henrik Ripa (M) Fotograf: Helene Bergman

Jag saknar dig Henrik!

Jag saknar dig Henrik! Vi träffades för några månader sedan på Bagges Torg och bestämde