/

Upphandling Hedegårdens äldreboende överklagad

Humana  har överklagat kommunens tilldelningsbeslut vad avser Hedegårdens äldreboende. Humana kräver att upphandlingen skall avbrytas och göras om. Från och med den 15 maj har kommunen haft möjlighet att teckna avtal med företaget Norlandia. Om så inte skett förlängs den så kallade spärrtiden tills förvaltningsrätten fattat beslut i ärendet.

Humana anger i sin överklagan samma invändningar som tidigare framförts i Lerums Nyheter: Kommunen har brustit i sin utvärdering i upphandlingen.

Vinner Humanas överklagan framgång i förvaltningsrätten kommer upphandlingen att göras om.

Kommunens kommentar:
Upphandlingen av driften av verksamheten på Hedegården är inte avbruten, däremot har Humana Omsorg AB ansökt om överprövning av upphandlingen, där vi nu inväntar förvaltningsrättens utslag. Innan överprövningsprocessen är klar händer ingenting. Som situationen är nu med en pågående pandemi behöver vi utreda om ett övertagande kan ske under pågående pandemi, innan ett avtal kan skrivas.

2 Comments

  1. Bäste Göran, nu var det inte pris som var avgörande denna gång. Faktum var att Norlandia inte var billigast. Utvärderingen av anbudet gjordes bl.a med hjälp av intresseföreningar som fick bedöma underlagen.

    Av din kommentar kan jag utgå ifrån att du inte äger kunskap om Lagen om offentlig upphandling. Om något gjorts fel i upphandlingen så kommer förvaltningsrätten påpeka det och då blir det en ny upphandling vilket inte på något sätt garanterar att resultatet blir annorlunda.

    Så spara på dina invektiv tills de möjligtvis är relevanta!

    ”Kunskap väger tungt men är lätt att bära! ”

  2. vilket är viktigast god omsorg till våra äldren äldre eller är det det billigaste allternativet för Lerums kommun att bedriva äldreomsorg vilket innebär sämre vård för våra äldre dom har slitit, släpat, försakat, för att bygga upp vårat samhälle dom skall behandlas med respekt beslutfattare i Lerums kommun VET HUT OCH SKÄMS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Det går bra för fiskaffären

Nästa Berättelse

Vattenpalatset: Förvaltningen vill riva och bygga nytt på annan plats

Senaste artiklarna