/

Vad händer med 400 kV-ledningen norr om Stenkullen?

Svenska Kraftnät lämnade 2016 en ansökan till Energimarknadsinspektionen om ny 400 kV kraftledning Skogssäter-Stenkullen. I Lerum skulle ledningen först gå västerut från Stenkullen, sedan norrut över Lärjeåns dalgång och strax öster om Tolsjöhult till gränsen mot Ale. Hela sträckningen skulle drabba tidigare orörda områden med stora naturvärden bland annat översta delen av Lerådalen, Skantemossen, Lärjeådalen och Vite mosse.

Foto: Lennart Lauenstein

Hela sträckningen ända till Skogssäter i Trollhättan fick förödande kritik från boende, organisationer, kommuner och länsstyrelsen. Svenska Kraftnät lät sig inte påverkas. Men nu har det efter lång tystnad framkommit att Svenska Kraftnät inte får bygga den norra delen på grund av intrång i riksintresset Bredfjället-Väktorområdet. Istället ska ansökan ligga kvar bara för sträckan genom Lerums kommun upp till Ingelkärr en kort bit in i Ale kommun, där anslutning ska ske till en befintlig ledning. Projektets namn har ändrats till Ingelkärr-Stenkullen.

En ny utredning ska göras för delsträckan Skogssäter-Ingelkärr. Men Svenska Kraftnät står alltså fast vid den mindre delsträckan Ingelkärr-Stenkullen. Detta kommer att låsa södra ändpunkten för sträckan Skogssäter-Ingelkärr och troligen förhindra rimliga alternativ för dragning på norra sträckan med risk för nytt förbud mot dragningen. Dessutom hindrar det bättre lösning för södra delen. Istället är det enda rimliga att Svenska Kraftnäts nya utredning omfatta hela sträckan Skogssäter-Stenkullen. Då kan ett vettigare utförande i Lerum bli möjligt.

Lerums Naturskyddsförening kräver att Energimarknadsinspektionen inte behandlar Svenska Kraftnäts ansökan enbart på delen Ingelkärr-Stenkullen. Istället ska Svenska Kraftnät beordras att ompröva hela sträckningen Skogssäter-Stenkullen.

Lerums Naturskyddsförening har tidigare framfört följande överordnade krav som kvarstår:

  1. I första hand ska ledningen inte utföras, eftersom behovet inte är påvisat.
  2. I andra hand ska ledningen utföras i sin helhet som nedgrävd kabel.
  3. I tredje hand ska ledningen samlokaliseras med befintliga ledningar norr om Gråbo.

Lerums Naturskyddsförening
Olov Holmstrand
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Centrumvärdarnas rapport vecka 47

Nästa Berättelse

Vattenpalatset stängs vid årsskiftet för renovering. Därefter är framtiden oklar för anläggningen

Senaste artiklarna