//

Trafikverket lever i nuet och blundar för framtiden

Foto: Björn Stahre

Trafikverkets planerar två nya spår vid Lerums station som en del av en större satsning på Västra Stambanan. Förbigångsspåren skall göra det möjligt för de snabba tågen att köra förbi de långsammare.
Järnvägsföreningen har under snart 20 års tid fört en dialog med Trafikverket och andra remissinstanser angående utbyggnad av Västra Stambanan. Redan 2009 skrotades planerna på två omkörningsspårspår, dels för att Järnvägsföreningen kunde visa att de planerade spåren var för korta, dels för att dåvarande Banverket insåg att det var omöjligt att bygga spåren så som planerats.
– Vad ser ni för problem?
– Skredrisken är det största problemet, säger Björn Stahre, Tankesmedjan Järnvägsföreningens ordförande. Korta stumpar löser inga problem. Men det som nu planeras är en del av ett betydligt större projekt, som kommer att bli förödande för Lerums kommun om det genomförs. Banverket lever i nuet, men Lerum och dess invånare kommer att leva med konsekvenserna. Godstågen har blivit och kommer att bli allt fler, allt längre och allt tyngre.
Järnvägsföreningen tror att Trafikverket av ekonomiska skäl valt att bortse från det de vet om markförhållandena runt Lerum. De tänker här och nu i stället för 100 år framåt, vilket vore självklart för infrastruktursatsningar av den digniteten. Men Trafikverket hävdar att de gör de undersökningar av markförhållanden och vibrationer som krävs och att det inte finns något som tyder på att projektet inte går att genomföra.
– Vad säger kommunens och regionens politiker?
– Politikerna ifrågasätter inte myndigheter, säger Björn. Materialet är omfattande och svårt att tränga in i. Politiker tar sig inte den tiden utan väljer att lita på Trafikverket.  Men det har förekommit skred tidigare och det kommer att ske igen. Lerums kyrka, som är byggd på en tjugo meter tjock lerbank, gungar när godstågen dundrar förbi. Gymnasieskolan sjunker i leran på grund av vibrationerna. Ingen kunde förutse det, när skolan byggdes för 40 år sedan. Men det kommer att bli värre, mycket värre. Och det allra värsta området i kommunen är vid Brobacken-gymnasiet-kyrkan. I det långa perspektivet kan vi räkna med en 500 meter lång korridor genom Lerum där ingen kan eller vill bygga och bo.
– Hur vill ni lösa det?
– Järnvägsföreningens lösning på Västra Stambanans problem är, på kort sikt, att sänka hastigheten för godståg och snabbtåg. Föreningen uppmanar också till att omgående påbörja projektering för en tunnel norr om Aspen. Ett sådant förslag presenterades av Järnvägsföreningen redan 2008. En tunnel norr om Aspen knyter ihop hela sträckan och blir dessutom kortare än Trafikverkets lösning. Vi bedömer att kostnaden för projekteringen skulle motsvara kostnaden för det planerade omkörningsspåret, runt 500 miljoner kronor . Om vi ser framåt krävs det två nya spår på hela sträckan Alingsås-Göteborg. En bergtunnel norr om Aspen, för den tunga och snabba trafiken, ger såväl miljövinster som byggnadstekniska fördelar och på sikt även ekonomiska. Det finns ingen annan hållbar lösning, avslutar Björn Stahre.

Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Oxen gör come back

Nästa Berättelse

Hälsocenter i Odd Fellowgården

Senaste artiklarna