/

Sista chansen för Lerum!

Kommunen måste ta initiativet i samhällsplaneringen i Lerum

I alltför många år har kommunen avstått från att hantera verkligheten och avstått från att planera för framtiden, utan i stället ägnat sig åt kortsiktig frimärksplanering! Nu är det hög tid att kommunens politiker och chefstjänstmän, tar tag i de mest vitala frågorna och agerar kraftfullt. Det är också nödvändigt att hantera dessa klokt och med framtidvision, så att kommunens intressen tillvaratas på bästa sätt. Om inte kommunen agerar skyndsamt kommer vi att bli som statister, när andra aktörer driver på.

Trafiklösningar

Tyvärr framkom det nyligen att kommunen skall avvakta med att bygga ett nytt Resecentrum, för att Trafikverket först ska kunna bygga ett fjärde järnvägsspår genom Lerums Centrum! Ett spår som är fullständigt meningslöst och aldrig kommer att bli samhällsekonomiskt lönsamt! Tala om för Trafikverket att kommunen inte vill ha detta spår, utan gör gemensam sak med Partille och kräv att en tågförbindelse skall genomföras i ett annat läge. Lägg de medel som spåret i Lerum kostar på att göra en snabb satsning på en långsiktigt hållbar lösning.

Det förefaller som att kommunen inte kommer att kräva, att en motorvägspåfart mot Göteborg säkerställs i samband med järnvägsspårets utbyggnad. Det är sedan många år tillbaka, genom ett flertal konsultutredningar kring Lerums Centrums framtid klarlagt, att en förutsättning för Lerums framtid är ett nytt mot i anslutning till Stationsbron. Inga andra alternativ är realistiska och Lerum kan inte vänta längre på ytterligare utredningar! Kommunen måste agera nu! Chanserna till framtida förbättrade möjligheter till lösningar finns inte!

Det är tre mycket viktiga frågor, som alla kräver omtanke och framsynthet, för att Lerum ska kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt:

  1. En ny av- och påfart i Lerums Centrum måste snarast tillskapas, för att säkerställa tillgängligheten till Centrum. Med en lösning här, kan Lerum verkställa flera planerade byggprojekt, utan att Trafikverket kan påstå att befintliga mot blir överbelastade. Inga kostsamma åtgärder i anslutning till Dageborgsleden behövs! Inga kostsamma åtgärder i Hulanmotet behövs! Inga kostsamma åtgärder i Aspenvägen och vid cirkulationsplatsen vid Skohuset behövs! Om Trafikverket ska tillåtas bygga ett förbigångsspår så bör kommunen tillse, att en påfart byggs i anslutning till detta! Att bygga en påfart i efterhand är knappast möjlig att genomföra!
  2. Tillgängligheten till vårt planerade Resecentrum måste säkerställas, genom en ny bro i Stationsvägens förlängning, så att kollektivtrafiken får korta och gena resvägar och så att Centrums kontakter med planerad centrumbebyggelse och Säveån kan stärkas. Resecentrum måste byggas snarast och prioriteras högre än Trafikverkets förbigångsspår.
  3. Pressa Trafikverket och Regionpolitikerna att prioritera en förbifart Lerum för snabbtåg och godståg, så att kommunen kan utveckla Lerum, Stenkullen och Floda utan att vara beroende av de stora störningar som framförallt godstrafiken genererar.

Bengt Holm Trafikingenjör och Samhällsplanerare

1 Kommentar

  1. Nu förstår jag varför det ser ut som det gör med trafikplaneringen i Lerum när man läser Bengt Holms insändare. En mera gammalmodig syn på trafikplanering får man leta efter. Att lägga ett nytt trafikmot i Lerums Centrum och en ny bro över Säveån vid Wamme bro är så absurt det kan bli.

    Det finns flera galenskaper att se i Lerum – ta en tur på Kring Alles väg från Hallsås matbutik till Häradsvägen så förstår ni vad jag menar.

    En annan dålig lösning finns på Häradsvägen vid Riddarsten där en tragisk dödsolycka inträffade för ett par år sedan. Det är bara på att vänta på nästa olyckan eftersom den siktskymmande svackan finns kvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Så bra är Lerums kommun på social hållbarhet

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Dagens samhälle/Dags för politikerna att kliva upp ur bunkrarna

Senaste artiklarna